Philippine plan to increase taxes on tobacco and liquor - 26 Aug 2011  
email to friend  Gửi bản này cho bạn bè    In

Philippine Finance Undersecretary Gil Beltran announces the country’s plan to increase taxes on tobacco and liquor in an effort to minimize consumption of the harmful products, with the extra funds going toward universal health care for the less fortunate.

http://www.mb.com.ph/articles/331834/govt-boosting-tobacco-liquor-taxes
 
::: SÁT NHÂN :::
GIẢI PHÁP cho ĐỊA CẦU từ Thanh Hải Vô Thượng Sư
THỊT
Sữa
RƯỢU
MA TÚY
SẢN PHẨM THUỐC LÁ
Tin Cảnh Báo
CẬP NHẬT VỀ CÚM HEO
NGƯNG NGƯỢC ĐÃI THÚ VẬT
ĂN THỊT LÀ SÁT NHÂN SỐ MỘT