THẾ GIỚI LOÀI VẬT

Hoạt động APe: Chăm sóc thú vật, con người và môi sinh
Giám hộ của chúng sinh bạn: Phong trào cứu thú vật ở Pakistan
Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới Nơi ở an toàn cho lừa ở thánh địa
Namibia: Nhà của hải cẩu da nhiệt tình
Giải Gương Từ Bi Sáng Ngời Thế Giới: Trại trú ẩn ngựa hoang và bác sĩ thú y vượt biên giới
Giải Gương Anh Hùng Sáng Ngời Thế Giới: Chó cha Dave và lừa gan dạ Dotty
Giải Gương Anh Hùng Sáng Ngời Thế Giới: Công chúa Maja Von Hohenzollem và tình thương đối với thú vật
Gặp loài vật vui vẻ tại Seychelles!
Giải Gương Anh Hùng Sáng Ngời Thế Giới: Jake và Saphira - Gương mẫu về cống hiến và anh hùng
Đặc biệt kỷ niệm Đệ ngũ Chu niên Truyền Hình Vô Thượng Sư: Thú vật yêu quý và bạn hữu
Nhà giao tiếp thần giao cách cảm thú vật Sharon Callahan: Trị liệu bằng hoa và tình thương
Gặp gỡ tinh tinh của Trung tâm Giáo dục Loài hoang dã Uganda!
Chó giải cứu phi thường: Trại trú ẩn hound & Beagle Silverwalk, hội nhân đạo phục vụ quận Clark và Houston SPCA
Chó lai sói: Nhiều tình thương và nỗ lực
Giải Gương Từ Ái Sáng Ngời Thế Giới: Silvana Andrade & Cơ quan thông tin về quyền lợi thú vật (ANDA) tại Ba Tây
International Sites