GIỮA THẦY và TRÒ
  
Một thoáng nhìn về những cuộc đàm đạo chân thành giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư cùng các đệ tử về nhiều chủ đề, từ đời sống hàng ngày đến bí mật của vũ trụ và nhiều hơn nữa.
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  Last
Ngày phát hình: 2011 Tháng 12 20
Ngày phát hình: 2011 Tháng 12 15
Phần 1
Phần 2
Ngày phát hình: 2011 Tháng 12 14
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Ngày phát hình: 2011 Tháng 12 12
Ngày phát hình: 2011 Tháng 12 11
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Ngày phát hình: 2011 Tháng 12 6
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Ngày phát hình: 2011 Tháng 11 30
Ngày phát hình: 2011 Tháng 11 23
Ngày phát hình: 2011 Tháng 11 19
Ngày phát hình: 2011 Tháng 11 16
Ngày phát hình: 2011 Tháng 11 10
Ngày phát hình: 2012 Tháng 1 1
  
Ngày phát hình: 2011 Tháng 11 9
Ngày phát hình: 2011 Tháng 11 6
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
  
Ngày phát hình: 2011 Tháng 10 26
Phần 1
Phần 2

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  Last
 
Tìm Tất Cả Chương Trình
 
Băng hình không có phụ đề
GIỮA THẦY và TRÒ
 
Phổ biến nhất
 Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Những bí ẩn về Kim Tinh
 Dirk Schröder: Mở rộng giới hạn - Sống trong ánh sáng
 Ni sư Thích Hồng Thanh từ Trung Quốc: Sống bằng không khí trên 20 năm
 Thiền giả mặt trời Uma Shankar: Thông điệp từ Mahavatar Babaji
 Jasmuheen: Thiên thần tuyệt vời về sống bằng khí lực
 A Rendezvous of Beauty
 Ngài Giác Thông: Ni Sư Trung Hoa sống bằng nước đầy khích lệ
 Vượt Qua Khó Khăn Trong Cuộc Sống
 Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Thú Vật Đóng Góp Vào Sự Lành Mạnh của Địa Cầu - Trích Đoạn Các Bài Khai Thị Của Thanh Hải Vô Thượng Sư
 Ăn Chay: Tạo Thiên Đàng Tại Thế và Ngưng Khí Hậu Thay Đổi - Sưu Tập Các Buổi Thảo Luận của Thanh Hải Vô Thượng Sư