Tải Xuống
 
PHỤ ĐỀ - Croatian
Truyền Hình Vô Thượng Sư hiện có thêm các phụ đề ngôn ngữ khác.
Các bạn có thể xem hoặc tải xuống các phim hình sau đây với phụ đề tiếng Thụy Điển, Nê-pan, Hy Lạp, Estonia, và Hòa Lan.
Bấm vào WMV, MP4 or MP3 để tải xuống tập tin
Bài viết 10
no Tải Xuống Xem Ngày phát hình Ngày
10
LỜI PHÁP CAM LỒ .877
Lối Ngõ Vô Hình (3) 26.11.1999 Durban, Nam Phi : Croatian,Dutch,Estonian,Greek,Swedish,Tagalog,Tamil
  WMV (109 MB)   
2009 - Tháng 2 - 7 Thứ Bảy
9
LỜI PHÁP CAM LỒ .876
Lối Ngõ Vô Hình (2) 26.11.1999 Durban, Nam Phi : Croatian,Dutch,Estonian,Greek,Swedish,Tagalog,Tamil
  WMV (132 MB)   
2009 - Tháng 2 - 6 Thứ Sáu
8
LỜI PHÁP CAM LỒ .874
Lối Ngõ Vô Hình (1) 26.11.1999 Durban, Nam Phi : Croatian,Dutch,Estonian,Greek,Swedish,Tagalog,Tamil
  WMV (114 MB)   
2009 - Tháng 2 - 4 Thứ Tư
7
LỜI PHÁP CAM LỒ .813
Dũng Cảm Ðối Với Ðời Sống (2) 09.06.1999 - Anh quốc : Bulgarian,Croatian,Dutch,Estonian,Greek
  WMV (101 MB)    MP4(171 MB)  
2008 - Tháng 12 - 5 Thứ Sáu
6
LỜI PHÁP CAM LỒ .811
Dũng Cảm Ðối Với Ðời Sống (1) 09.06.1999 - Anh quốc : Bulgarian,Croatian,Dutch,Estonian,Greek
  WMV (97 MB)    MP4(155 MB)  
2008 - Tháng 12 - 3 Thứ Tư
5
LỜI PHÁP CAM LỒ .793
Cùng Chung Sức Chọn Tiền Đồ Tươi Sáng (3) 11.05.1999 Ba Lan (tiếng Anh & Ba Lan) : Croatian,Dutch,Estonian,Greek,Mongolian,Nepalese,Norwegian,Slovenian,Swedish
  WMV (84 MB)    MP4(148 MB)  
2008 - Tháng 11 - 15 Thứ Bảy
4
LỜI PHÁP CAM LỒ .792
Cùng Chung Sức Chọn Tiền Đồ Tươi Sáng (2) 11.05.1999 Ba Lan (tiếng Anh & Ba Lan) : Croatian,Dutch,Estonian,Greek,Mongolian,Nepalese,Norwegian,Slovenian,Swedish
  WMV (80 MB)    MP4(137 MB)  
2008 - Tháng 11 - 14 Thứ Sáu
3
LỜI PHÁP CAM LỒ .790
Cùng Chung Sức Chọn Tiền Đồ Tươi Sáng (1) 11.05.1999 Ba Lan (tiếng Anh & Ba Lan) : Croatian,Dutch,Estonian,Greek,Mongolian,Nepalese,Norwegian,Slovenian,Swedish
  WMV (90 MB)    MP4(160 MB)  
2008 - Tháng 11 - 12 Thứ Tư
2
LỜI PHÁP CAM LỒ .786
Hội Nghị Tôn Giáo Thế Giới (2) 01-02.12.1999 : Croatian,Dutch,Greek,Mongolian,Norwegian,Slovenian,Swedish
  WMV (74 MB)    MP4(136 MB)  
2008 - Tháng 11 - 8 Thứ Bảy
1
LỜI PHÁP CAM LỒ .785
Hội Nghị Tôn Giáo Thế Giới (1) 01-02.12.1999 : Croatian,Dutch,Greek,Mongolian,Norwegian,Slovenian,Swedish
  WMV (115 MB)    MP4(182 MB)  
2008 - Tháng 11 - 7 Thứ Sáu
 
 

   Tải Xuống - Các Phụ Đề Ngôn Ngữ Khác
 
  Tải Xuống Màn Hình Cuộn
  Tải Xuống MP3
 
Listen Mp3Lắng nghe  LỜI PHÁP CAM LỒ
Listen Mp3Lắng nghe  GIỮA THẦY và TRÒ
  Tải xuống MP4 cho iPhone (iPod )
  Tải xuống những băng hình không có phụ đề
  Tải Xuống theo Chương Trình
 
DANH NHÂN TRƯỜNG CHAY
GIỮA THẦY và TRÒ
LỜI PHÁP CAM LỒ
NGƯỜI TỐT VIỆC HAY
THẾ GIỚI LOÀI VẬT
THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH
TIN ĐÁNG CHÚ Ý
TRƯỜNG CHAY- LỐI SỐNG CAO THƯỢNG
VĂN NGHỆ THIÊN CUNG
  Tải Xuống theo Ngày
2017 . Tháng 9

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30