Tải Xuống
 
PHỤ ĐỀ - Dutch
Truyền Hình Vô Thượng Sư hiện có thêm các phụ đề ngôn ngữ khác.
Các bạn có thể xem hoặc tải xuống các phim hình sau đây với phụ đề tiếng Thụy Điển, Nê-pan, Hy Lạp, Estonia, và Hòa Lan.
Bấm vào WMV, MP4 or MP3 để tải xuống tập tin
Bài viết 78
no Tải Xuống Xem Ngày phát hình Ngày
78
LỜI PHÁP CAM LỒ .918
Trong Tĩnh Lặng Nhận Biết Thượng Đế (3/3) 05.05.1999 Madrid, Tây Ban Nha : Dutch, Greek, Slovenian, Swedish, Tamil
  WMV (109 MB)   
2009 - Tháng 3 - 20 Thứ Sáu
77
LỜI PHÁP CAM LỒ .916
Trong Tĩnh Lặng Nhận Biết Thượng Đế (2/3) 05.05.1999 Madrid, Tây Ban Nha : Dutch, Greek, Slovenian, Swedish, Tamil
  WMV (122 MB)   
2009 - Tháng 3 - 18 Thứ Tư
76
LỜI PHÁP CAM LỒ .915
Trong Tĩnh Lặng Nhận Biết Thượng Đế (1/3) 05.05.1999 Madrid, Tây Ban Nha : Dutch, Greek, Slovenian, Swedish, Tamil
  WMV (122 MB)   
2009 - Tháng 3 - 17 Thứ Ba
75
LỜI PHÁP CAM LỒ .913
Hãy Là Linh Hồn Vạn Năng Trong Nếp Sống Đơn Giản 21.03.1994 Đài Bắc, Formosa : Dutch, Greek, Slovenian, Swedish, Tagalog, Tamil
  WMV (116 MB)   
2009 - Tháng 3 - 15 Chủ Nhật
74
LỜI PHÁP CAM LỒ .908
Hội Nghị Truyền Hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư và cựu Tổng Thống Phi Fidel Ramos Cần Làm Ngay - Cho Một Thế Giới Hòa Bình và An Toàn Hơn (2/2) 21.02.2009 - Formosa : Bulgarian, Dutch, Greek, Mongolian, Slovenian, Tamil
  WMV (158 MB)   
2009 - Tháng 3 - 10 Thứ Ba
73
LỜI PHÁP CAM LỒ .906
Hội Nghị Truyền Hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư và cựu Tổng Thống Phi Fidel Ramos Cần Làm Ngay - Cho Một Thế Giới Hòa Bình và An Toàn Hơn (1/2) 21.02.2009 - Formosa : Bulgarian, Dutch, Greek, Mongolian, Slovenian, Tamil
  WMV (139 MB)   
2009 - Tháng 3 - 8 Chủ Nhật
72
LỜI PHÁP CAM LỒ .902
Bước Vào Kỷ Nguyên Mới Của Vũ Trụ Qua Tâm Thức Khai Ngộ (3/3) 25.02.1992 - Mã Lai Á : Dutch, Greek, Slovenian, Swedish
  WMV (110 MB)   
2009 - Tháng 3 - 4 Thứ Tư
71
LỜI PHÁP CAM LỒ .901
Bước Vào Kỷ Nguyên Mới Của Vũ Trụ Qua Tâm Thức Khai Ngộ (2/3) 25.02.1992 - Mã Lai Á : Dutch, Greek, Slovenian, Swedish
  WMV (124 MB)   
2009 - Tháng 3 - 3 Thứ Ba
70
LỜI PHÁP CAM LỒ .899
Bước Vào Kỷ Nguyên Mới Của Vũ Trụ Qua Tâm Thức Khai Ngộ (1/3) 25.02.1992 - Mã Lai Á : Swedish, Greek, Estonian,Slovenian,Dutch
  WMV (99 MB)   
2009 - Tháng 3 - 1 Chủ Nhật
69
LỜI PHÁP CAM LỒ .897
Câu Thông Với Thượng Đế Bằng Ánh Sáng và Âm Thanh (3/3) 21.02.1991 Gia Nã Đại : Swedish, Greek, Estonian, Mongolian,Slovenian,Tagalog , Dutch
  WMV (127 MB)   
2009 - Tháng 2 - 27 Thứ Sáu
68
LỜI PHÁP CAM LỒ .895
Câu Thông Với Thượng Đế Bằng Ánh Sáng và Âm Thanh (2/3) 21.02.1991 Gia Nã Đại : Swedish, Greek, Estonian, Mongolian,Slovenian,Tagalog , Dutch
  WMV (88 MB)   
2009 - Tháng 2 - 25 Thứ Tư
67
LỜI PHÁP CAM LỒ .894
Câu Thông Với Thượng Đế Bằng Ánh Sáng và Âm Thanh (1/3) 21.02.1991 Gia Nã Đại : Swedish, Greek, Estonian, Mongolian,Slovenian,Tagalog , Dutch
  WMV (89 MB)   
2009 - Tháng 2 - 24 Thứ Ba
66
LỜI PHÁP CAM LỒ .892
Hội Nghị Quốc Tế SOS với Thanh Hải Vô Thượng Sư Hâm Nóng Toàn Cầu (6/6) 27 tháng 1, 2009 - Mông Cổ (Tiếng Anh & Mông Cổ) : Dutch, Greek, Mongolian, Tagalog, Slovenian, Swedish
  WMV (135 MB)   
2009 - Tháng 2 - 22 Thứ Ba
65
LỜI PHÁP CAM LỒ .891
Hội Nghị Quốc Tế SOS với Thanh Hải Vô Thượng Sư Hâm Nóng Toàn Cầu (5/6) 27 tháng 1, 2009 - Mông Cổ (Tiếng Anh & Mông Cổ) : Dutch, Greek, Mongolian, Tagalog, Slovenian, Swedish
  WMV (134 MB)   
2009 - Tháng 2 - 21 Thứ Bảy
64
LỜI PHÁP CAM LỒ .888
Hội Nghị Quốc Tế SOS với Thanh Hải Vô Thượng Sư Hâm Nóng Toàn Cầu (3/6) 27 tháng 1, 2009 - Mông Cổ (Tiếng Anh & Mông Cổ) : Dutch, Greek, Slovenian, Swedish, Mongolian, Tagalog
  WMV (145 MB)   
2009 - Tháng 2 - 18 Thứ Tư
 1  2  3  4  5  6  Last
 
 

   Tải Xuống - Các Phụ Đề Ngôn Ngữ Khác
 
  Tải Xuống Màn Hình Cuộn
  Tải Xuống MP3
 
Listen Mp3Lắng nghe  LỜI PHÁP CAM LỒ
Listen Mp3Lắng nghe  GIỮA THẦY và TRÒ
  Tải xuống MP4 cho iPhone (iPod )
  Tải xuống những băng hình không có phụ đề
  Tải Xuống theo Chương Trình
 
DANH NHÂN TRƯỜNG CHAY
GIỮA THẦY và TRÒ
LỜI PHÁP CAM LỒ
NGƯỜI TỐT VIỆC HAY
THẾ GIỚI LOÀI VẬT
THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH
TIN ĐÁNG CHÚ Ý
TRƯỜNG CHAY- LỐI SỐNG CAO THƯỢNG
VĂN NGHỆ THIÊN CUNG
  Tải Xuống theo Ngày
2017 . Tháng 9

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30