Tải Xuống
 
PHỤ ĐỀ - Greek
Truyền Hình Vô Thượng Sư hiện có thêm các phụ đề ngôn ngữ khác.
Các bạn có thể xem hoặc tải xuống các phim hình sau đây với phụ đề tiếng Thụy Điển, Nê-pan, Hy Lạp, Estonia, và Hòa Lan.
Bấm vào WMV, MP4 or MP3 để tải xuống tập tin
Bài viết 152
no Tải Xuống Xem Ngày phát hình Ngày
152
LỜI PHÁP CAM LỒ .1401
Thuyết phục người khác bằng thần thông là xen vào thiên nhiên (3/3) 17.04.1993 Montreal, Gia Nã Đại : Tamil, Tagalog, Greek
  WMV (92 MB)   
2010 - Tháng 7 - 16 Thứ Sáu
151
LỜI PHÁP CAM LỒ .1399
Thuyết phục người khác bằng thần thông là xen vào tự nhiên (2/3) 17.04.1993 Montreal, Gia Nã Đại : Tamil, Tagalog, Greek
  WMV (103 MB)   
2010 - Tháng 7 - 14 Thứ Tư
150
LỜI PHÁP CAM LỒ .1398
Thuyết phục người khác bằng thần thông là xen vào tự nhiên (1/3) 17.04.1993 Montreal, Gia Nã Đại : Tamil, Tagalog, Greek
  WMV (100 MB)   
2010 - Tháng 7 - 13 Thứ Ba
149
LỜI PHÁP CAM LỒ .1357
Mọi Người Đều Có thể Thành Phật Ở Nhà (4/4) 01.12.1994 Khon Kaen, Thái Lan : Tamil, Tagalog , Greek , Slovenian, Swedish
  WMV (132 MB)   
2010 - Tháng 6 - 2 Thứ Tư
148
LỜI PHÁP CAM LỒ .1356
Mọi Người Đều Có thể Thành Phật Ở Nhà (3/4) 01.12.1994 Khon Kaen, Thái Lan : Tamil, Tagalog , Greek , Slovenian, Swedish
  WMV (147 MB)   
2010 - Tháng 6 - 1 Thứ Ba
147
LỜI PHÁP CAM LỒ .1354
Mọi Người Có Thể Thành Phật Tại Nhà (2/4) 01.12.1994 Khon Kaen, Thái Lan : Tamil, Tagalog , Greek , Slovenian, Swedish
  WMV (124 MB)   
2010 - Tháng 5 - 30 Chủ Nhật
146
LỜI PHÁP CAM LỒ .1353
Mọi Người Có Thể Thành Phật Tại Nhà (1/4) 01.12.1994 Khon Kaen, Thái Lan : Tamil, Tagalog , Greek , Slovenian, Swedish
  WMV (136 MB)   
2010 - Tháng 5 - 29 Thứ Bảy
145
LỜI PHÁP CAM LỒ .1349
Thương Người Là Thương Mình (3/3) 15.03.1990 Đài Nam, Formosa (Đài Loan) : Greek,Slovenian ,Tamil, Tagalog
  WMV (106 MB)   
2010 - Tháng 5 - 25 Thứ Ba
144
LỜI PHÁP CAM LỒ .1347
Thương Người Tức Là Thương Mình (2/3) 15.03.1990 Đài Nam, Formosa (Đài Loan) : Greek,Slovenian ,Tamil, Tagalog
  WMV (131 MB)   
2010 - Tháng 5 - 23 Chủ Nhật
143
LỜI PHÁP CAM LỒ .1346
Thương Người Là Thương Mình (1/3) 15.03.1990 Đài Nam, Formosa (Đài Loan) : Greek,Slovenian ,Tamil, Tagalog
  WMV (102 MB)   
2010 - Tháng 5 - 22 Thứ Bảy
142
LỜI PHÁP CAM LỒ .1345
Ý Nghĩa Chân Thật của Lễ Rửa Tội (3/3) 30.11.1989 Panama : Tamil, Tagalog ,Greek, Slovenian
  WMV (108 MB)   
2010 - Tháng 5 - 21 Thứ Sáu
141
LỜI PHÁP CAM LỒ .1343
Ý Nghĩa Chân Thật của Lễ Rửa Tội (2/3) 30.11.1989 Panama : Tamil, Tagalog ,Greek, Slovenian
  WMV (116 MB)   
2010 - Tháng 5 - 19 Thứ Tư
140
LỜI PHÁP CAM LỒ .1342
Ý Nghĩa Chân Thật của Lễ Rửa Tội (1/3) 30.11.1989 Panama : Tamil, Tagalog ,Greek, Slovenian
  WMV (97 MB)   
2010 - Tháng 5 - 18 Thứ Ba
139
LỜI PHÁP CAM LỒ .1312
SOS - Hành Động Nhanh Để Ngưng Hâm Nóng Toàn Cầu (6/6) 16.11.2009 Orizaba, Veracruz, Mễ Tây Cơ : Greek,Tamil, Tagalog
  WMV (93 MB)   
2010 - Tháng 4 - 18 Chủ Nhật
138
LỜI PHÁP CAM LỒ .1311
SOS - Hành Động Nhanh Để Ngưng Hâm Nóng Toàn Cầu (5/6) 16.11.2009 Orizaba, Veracruz, Mễ Tây Cơ : Greek,Tamil, Tagalog
  WMV (125 MB)   
2010 - Tháng 4 - 17 Thứ Bảy
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  Last
 
 

   Tải Xuống - Các Phụ Đề Ngôn Ngữ Khác
 
  Tải Xuống Màn Hình Cuộn
  Tải Xuống MP3
 
Listen Mp3Lắng nghe  LỜI PHÁP CAM LỒ
Listen Mp3Lắng nghe  GIỮA THẦY và TRÒ
  Tải xuống MP4 cho iPhone (iPod )
  Tải xuống những băng hình không có phụ đề
  Tải Xuống theo Chương Trình
 
DANH NHÂN TRƯỜNG CHAY
GIỮA THẦY và TRÒ
LỜI PHÁP CAM LỒ
NGƯỜI TỐT VIỆC HAY
THẾ GIỚI LOÀI VẬT
THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH
TIN ĐÁNG CHÚ Ý
TRƯỜNG CHAY- LỐI SỐNG CAO THƯỢNG
VĂN NGHỆ THIÊN CUNG
  Tải Xuống theo Ngày
2017 . Tháng 9

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30