Tải Xuống
 
PHỤ ĐỀ - Indonesian
Truyền Hình Vô Thượng Sư hiện có thêm các phụ đề ngôn ngữ khác.
Các bạn có thể xem hoặc tải xuống các phim hình sau đây với phụ đề tiếng Thụy Điển, Nê-pan, Hy Lạp, Estonia, và Hòa Lan.
Bấm vào WMV, MP4 or MP3 để tải xuống tập tin
Bài viết 13
no Tải Xuống Xem Ngày phát hình Ngày
13
THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH .1073
Thơ Nhạc Tưởng niệm đại thi sĩ Đinh Hùng: * Sóng Nước Đồng Chiêm * Hờn Giận : Indonesian, Thai, Urdu, Zulu
  WMV (175 MB)   
2009 - Tháng 8 - 22 Thứ Bảy
12
THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH .1017
Thơ Nhạc Tưởng nhớ Nhạc sĩ Lê Uyên Phương: Gửi Lê Uyên Phương, Tình Khúc Cho Em, Hãy Ngồi Xuống Đây : Gujarati , Indonesian,Sinhalese ,Thai
  WMV (144 MB)   
2009 - Tháng 6 - 27 Thứ Bảy
11
THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH .1010
Thơ Nhạc Mượn Bụt Thần Sắc Không : Gujarati , Indonesian,Sinhalese ,Thai
  WMV (129 MB)   
2009 - Tháng 6 - 20 Thứ Bảy
10
THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH .1003
Thơ Nhạc Tiếng Sáo Thiên Thai & Hãy Thương Nhau Hơn Thương Mình Đôi Chút (Tiếng Âu Lạc) : Gujarati , Indonesian,Sinhalese ,Thai
  WMV (136 MB)   
2009 - Tháng 6 - 13 Thứ Bảy
9
THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH .996
Thơ Nhạc Chiều Tản Bộ & Đừng Quên Nhau : Gujarati , Indonesian,Sinhalese ,Thai
  WMV (116 MB)   
2009 - Tháng 6 - 6 Thứ Bảy
8
THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH .989
Thơ Nhạc Đôi Bờ Cũng Thế Em Ơi! : Gujarati , Indonesian,Sinhalese ,Thai
  WMV (116 MB)   
2009 - Tháng 5 - 30 Thứ Bảy
7
THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH .975
Thơ Nhạc Tưởng nhớ nhạc sĩ Thu Hồ: * Khúc ca Đồng Tháp *Tặng Hu Hồ * Cành huệ trắng * Mừng tuổi Sư Phụ : Gujarati , Indonesian,Sinhalese ,Thai
  WMV (160 MB)   
2009 - Tháng 5 - 16 Thứ Bảy
6
THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH .968
Thơ Nhạc *Khi Từ Chùa Ở Paris Về *Người Đi Tìm Phật : Gujarati, Indonesian, Sinhalese, Thai
  WMV (146 MB)   
2009 - Tháng 5 - 9 Thứ Bảy
5
THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH .961
Thơ Nhạc Còn Tiếng Hát Gửi Người Rồi Buồn Mưa Xuống Đời : Gujarati, Indonesian, Sinhalese, Thai
  WMV (132 MB)   
2009 - Tháng 5 - 2 Thứ Bảy
4
THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH .947
Thơ Nhạc Tình Quê Tống Biệt : Indonesian, Gujarati, Sinhalese, Thai
  WMV (112 MB)   
2009 - Tháng 4 - 18 Thứ Bảy
3
THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH .940
Thơ Nhạc * Tình Ca 4 * Có Một Người (tiếng Âu Lạc) : Indonesian, Gujarati, Mongolian, Sinhalese, Thai
  WMV (134 MB)   
2009 - Tháng 4 - 11 Thứ Bảy
2
THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH .933
Thơ Nhạc Nguyệt Cầm Còn Chi Nữa : Gujarati, Indonesian, Mongolian, Sinhalese, Thai
  WMV (126 MB)   
2009 - Tháng 4 - 4 Thứ Bảy
1
THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH .919
Thơ Nhạc * Tình Yêu * Tặng Anh và Tôi : Gujarati, Indonesian, Sinhalese, Thai
  WMV (128 MB)   
2009 - Tháng 3 - 21 Thứ Bảy
 
 

   Tải Xuống - Các Phụ Đề Ngôn Ngữ Khác
 
  Tải Xuống Màn Hình Cuộn
  Tải Xuống MP3
 
Listen Mp3Lắng nghe  LỜI PHÁP CAM LỒ
Listen Mp3Lắng nghe  GIỮA THẦY và TRÒ
  Tải xuống MP4 cho iPhone (iPod )
  Tải xuống những băng hình không có phụ đề
  Tải Xuống theo Chương Trình
 
DANH NHÂN TRƯỜNG CHAY
GIỮA THẦY và TRÒ
LỜI PHÁP CAM LỒ
NGƯỜI TỐT VIỆC HAY
THẾ GIỚI LOÀI VẬT
THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH
TIN ĐÁNG CHÚ Ý
TRƯỜNG CHAY- LỐI SỐNG CAO THƯỢNG
VĂN NGHỆ THIÊN CUNG
  Tải Xuống theo Ngày
2017 . Tháng 9

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30