Tải Xuống
 
PHỤ ĐỀ - Mongolian
Truyền Hình Vô Thượng Sư hiện có thêm các phụ đề ngôn ngữ khác.
Các bạn có thể xem hoặc tải xuống các phim hình sau đây với phụ đề tiếng Thụy Điển, Nê-pan, Hy Lạp, Estonia, và Hòa Lan.
Bấm vào WMV, MP4 or MP3 để tải xuống tập tin
Bài viết 55
no Tải Xuống Xem Ngày phát hình Ngày
55
LỜI PHÁP CAM LỒ .1076
Hãy Làm Người Cầm Đuốc Cho Thượng Đế (3/3) 25.11.1999 Johannesburg, Nam Phi : Estonian, Mongolian, Slovenian, Tagalog, Tamil
  WMV (137 MB)   
2009 - Tháng 8 - 25 Thứ Ba
54
LỜI PHÁP CAM LỒ .1074
Hãy Làm Người Cầm Đuốc Cho Thượng Đế (2/3) 25.11.1999 Johannesburg, Nam Phi : Estonian, Mongolian, Slovenian, Tagalog, Tamil
  WMV (143 MB)   
2009 - Tháng 8 - 23 Chủ Nhật
53
LỜI PHÁP CAM LỒ .1073
Hãy Làm Người Cầm Đuốc Cho Thượng Đế (1/3) 25.11.1999 Johannesburg, Nam Phi : Estonian, Mongolian, Slovenian, Tagalog, Tamil
  WMV (119 MB)   
2009 - Tháng 8 - 22 Thứ Bảy
52
LỜI PHÁP CAM LỒ .1063
Hãy Để Hòa Bình Bắt Đầu Từ Chúng Ta (3/3) 1.10.1989 Mã Lai Á : Estonian, Mongolian, Slovenian, Tagalog
  WMV (111 MB)   
2009 - Tháng 8 - 12 Thứ Tư
51
LỜI PHÁP CAM LỒ .1062
Hãy Để Hòa Bình Bắt Đầu Từ Chúng Ta (2/3) 1.10.1989 Mã Lai Á : Estonian, Mongolian, Slovenian, Tagalog
  WMV (127 MB)   
2009 - Tháng 8 - 11 Thứ Ba
50
LỜI PHÁP CAM LỒ .1060
Hãy Để Hòa Bình Bắt Đầu Từ Chúng Ta (1/3) 1.10.1989 Mã Lai Á : Estonian, Mongolian, Slovenian, Tagalog
  WMV (94 MB)   
2009 - Tháng 8 - 9 Chủ Nhật
49
LỜI PHÁP CAM LỒ .1051
Ngày Địa Cầu Thuần Chay cho Một Thế Giới Thuần Chay (4/4) 21.06.2009 : Mongolian, Slovenian, Tagalog, Tamil
  WMV (86 MB)   
2009 - Tháng 7 - 31 Thứ Sáu
48
LỜI PHÁP CAM LỒ .1049
Ngày Địa Cầu Thuần Chay cho Một Thế Giới Thuần Chay (3/4) 21.06.2009 California, Hoa Kỳ : Mongolian, Slovenian, Tagalog, Tamil
  WMV (98 MB)   
2009 - Tháng 7 - 29 Thứ Ba
47
LỜI PHÁP CAM LỒ .1048
Ngày Địa Cầu Thuần Chay cho Một Thế Giới Thuần Chay (2/4) 21.06.2009 California, Hoa Kỳ : Mongolian, Slovenian, Tagalog, Tamil
  WMV (90 MB)   
2009 - Tháng 7 - 28 Thứ Ba
46
LỜI PHÁP CAM LỒ .1046
Ngày Địa Cầu của Người Thuần Chay cho Một Thế Giới Thuần Chay (1/4) 21.06.2009 : Estonian, Mongolian, Slovenian, Tagalog, Tamil
  WMV (88 MB)   
2009 - Tháng 7 - 26 Chủ Nhật
45
LỜI PHÁP CAM LỒ .1045
Trí Tuệ và Sự Tập Trung (2/2) 7.05.2000 Đông Kinh, Nhật Bản : Bulgarian, Mongolian, Slovenian, Swedish, Tagalog
  WMV (139 MB)   
2009 - Tháng 7 - 25 Thứ Bảy
44
LỜI PHÁP CAM LỒ .1044
Trí Tuệ và Sự Tập Trung (1/2) 7.05.2000 Đông Kinh, Nhật Bản : Bulgarian, Mongolian, Slovenian, Swedish, Tagalog
  WMV (130 MB)   
2009 - Tháng 7 - 24 Thứ Sáu
43
LỜI PHÁP CAM LỒ .1041
Hãy Sử Dụng Lực Lượng Vạn Năng Của Mình (3/3) 19.04.1991 Đài Bắc, Formosa : Mongolian, Slovenian, Swedish, Tamil
  WMV (100 MB)   
2009 - Tháng 7 - 21 Thứ Ba
42
LỜI PHÁP CAM LỒ .1039
Hãy Sử Dụng Lực Lượng Vạn Năng Của Mình (2/3) 19.04.1991 Đài Bắc, Formosa : Mongolian, Slovenian, Swedish, Tamil
  WMV (114 MB)   
2009 - Tháng 7 - 19 Chủ Nhật
41
LỜI PHÁP CAM LỒ .1038
Hãy Sử Dụng Lực Lượng Vạn Năng Của Mình (1/3) 19.04.1991 Đài Bắc, Formosa : Mongolian, Slovenian, Swedish, Tamil
  WMV (96 MB)   
2009 - Tháng 7 - 18 Thứ Bảy
 1  2  3  4  Last
 
 

   Tải Xuống - Các Phụ Đề Ngôn Ngữ Khác
 
  Tải Xuống Màn Hình Cuộn
  Tải Xuống MP3
 
Listen Mp3Lắng nghe  LỜI PHÁP CAM LỒ
Listen Mp3Lắng nghe  GIỮA THẦY và TRÒ
  Tải xuống MP4 cho iPhone (iPod )
  Tải xuống những băng hình không có phụ đề
  Tải Xuống theo Chương Trình
 
DANH NHÂN TRƯỜNG CHAY
GIỮA THẦY và TRÒ
LỜI PHÁP CAM LỒ
NGƯỜI TỐT VIỆC HAY
THẾ GIỚI LOÀI VẬT
THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH
TIN ĐÁNG CHÚ Ý
TRƯỜNG CHAY- LỐI SỐNG CAO THƯỢNG
VĂN NGHỆ THIÊN CUNG
  Tải Xuống theo Ngày
2017 . Tháng 8

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31