Tải Xuống
 
PHỤ ĐỀ - Norwegian
Truyền Hình Vô Thượng Sư hiện có thêm các phụ đề ngôn ngữ khác.
Các bạn có thể xem hoặc tải xuống các phim hình sau đây với phụ đề tiếng Thụy Điển, Nê-pan, Hy Lạp, Estonia, và Hòa Lan.
Bấm vào WMV, MP4 or MP3 để tải xuống tập tin
Bài viết 12
no Tải Xuống Xem Ngày phát hình Ngày
12
LỜI PHÁP CAM LỒ .843
Thông Điệp Từ Thượng Đế (1) 19.03.1992 Phi Luật Tân : Dutch,Estonian,Norwegian,Swedish,Zulu
  WMV (116 MB)   
2009 - Tháng 1 - 4 Chủ Nhật
11
LỜI PHÁP CAM LỒ .822
Thượng Đế Là Nguồn Gốc Mọi Tạo Vật (3) 15 tháng 11, 1989 - Ái Nhĩ Lan (Tiếng Anh & Tây Ban Nha) : Dutch,Greek,Norwegian,Slovenian,Swedish
  WMV (116 MB)    MP4(140 MB)  
2008 - Tháng 12 - 14 Chủ Nhật
10
LỜI PHÁP CAM LỒ .821
Thượng Đế Là Nguồn Gốc Mọi Tạo Vật (2) 15 tháng 11, 1989 - Ái Nhĩ Lan (Tiếng Anh & Tây Ban Nha) : Dutch,Greek,Norwegian,Slovenian,Swedish
  WMV (120 MB)    MP4(138 MB)  
2008 - Tháng 12 - 13 Thứ Bảy
9
LỜI PHÁP CAM LỒ .820
Thượng Đế Là Nguồn Gốc Mọi Tạo Vật (1) 15 tháng 11, 1989 - Ái Nhĩ Lan (Tiếng Anh & Tây Ban Nha) : Dutch,Greek,Norwegian,Slovenian,Swedish
  WMV (130 MB)    MP4(163 MB)  
2008 - Tháng 12 - 12 Thứ Sáu
8
LỜI PHÁP CAM LỒ .807
Phải Ăn Chay Bằng Mọi Giá (2) 19.05.1991, California, Hoa Kỳ : Dutch,Estonian,Greek,Mongolian,Nepalese,Norwegian,Slovenian,Swedish,Tagalog
  WMV (112 MB)    MP4(178 MB)  
2008 - Tháng 11 - 28 Thứ Bảy
7
LỜI PHÁP CAM LỒ .806
Phải Ăn Chay Bằng Mọi Giá (2) 19.05.1991, California, Hoa Kỳ : Dutch,Estonian,Greek,Mongolian,Nepalese,Norwegian,Slovenian,Swedish,Tagalog
  WMV (121 MB)    MP4(176 MB)  
2008 - Tháng 11 - 28 Thứ Sáu
6
LỜI PHÁP CAM LỒ .804
Phải Ăn Chay Bằng Mọi Giá (1) 19.05.1991, California, Hoa Kỳ : Dutch,Estonian,Greek,Mongolian,Nepalese,Norwegian,Slovenian,Swedish,Tagalog
  WMV (94 MB)    MP4(148 MB)  
2008 - Tháng 11 - 26 Thứ Tư
5
LỜI PHÁP CAM LỒ .793
Cùng Chung Sức Chọn Tiền Đồ Tươi Sáng (3) 11.05.1999 Ba Lan (tiếng Anh & Ba Lan) : Croatian,Dutch,Estonian,Greek,Mongolian,Nepalese,Norwegian,Slovenian,Swedish
  WMV (84 MB)    MP4(148 MB)  
2008 - Tháng 11 - 15 Thứ Bảy
4
LỜI PHÁP CAM LỒ .792
Cùng Chung Sức Chọn Tiền Đồ Tươi Sáng (2) 11.05.1999 Ba Lan (tiếng Anh & Ba Lan) : Croatian,Dutch,Estonian,Greek,Mongolian,Nepalese,Norwegian,Slovenian,Swedish
  WMV (80 MB)    MP4(137 MB)  
2008 - Tháng 11 - 14 Thứ Sáu
3
LỜI PHÁP CAM LỒ .790
Cùng Chung Sức Chọn Tiền Đồ Tươi Sáng (1) 11.05.1999 Ba Lan (tiếng Anh & Ba Lan) : Croatian,Dutch,Estonian,Greek,Mongolian,Nepalese,Norwegian,Slovenian,Swedish
  WMV (90 MB)    MP4(160 MB)  
2008 - Tháng 11 - 12 Thứ Tư
2
LỜI PHÁP CAM LỒ .786
Hội Nghị Tôn Giáo Thế Giới (2) 01-02.12.1999 : Croatian,Dutch,Greek,Mongolian,Norwegian,Slovenian,Swedish
  WMV (74 MB)    MP4(136 MB)  
2008 - Tháng 11 - 8 Thứ Bảy
1
LỜI PHÁP CAM LỒ .785
Hội Nghị Tôn Giáo Thế Giới (1) 01-02.12.1999 : Croatian,Dutch,Greek,Mongolian,Norwegian,Slovenian,Swedish
  WMV (115 MB)    MP4(182 MB)  
2008 - Tháng 11 - 7 Thứ Sáu
 
 

   Tải Xuống - Các Phụ Đề Ngôn Ngữ Khác
 
  Tải Xuống Màn Hình Cuộn
  Tải Xuống MP3
 
Listen Mp3Lắng nghe  LỜI PHÁP CAM LỒ
Listen Mp3Lắng nghe  GIỮA THẦY và TRÒ
  Tải xuống MP4 cho iPhone (iPod )
  Tải xuống những băng hình không có phụ đề
  Tải Xuống theo Chương Trình
 
DANH NHÂN TRƯỜNG CHAY
GIỮA THẦY và TRÒ
LỜI PHÁP CAM LỒ
NGƯỜI TỐT VIỆC HAY
THẾ GIỚI LOÀI VẬT
THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH
TIN ĐÁNG CHÚ Ý
TRƯỜNG CHAY- LỐI SỐNG CAO THƯỢNG
VĂN NGHỆ THIÊN CUNG
  Tải Xuống theo Ngày
2017 . Tháng 9

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30