Tải Xuống
 
PHỤ ĐỀ - Tamil
Truyền Hình Vô Thượng Sư hiện có thêm các phụ đề ngôn ngữ khác.
Các bạn có thể xem hoặc tải xuống các phim hình sau đây với phụ đề tiếng Thụy Điển, Nê-pan, Hy Lạp, Estonia, và Hòa Lan.
Bấm vào WMV, MP4 or MP3 để tải xuống tập tin
Bài viết 404
no Tải Xuống Xem Ngày phát hình Ngày
404
LỜI PHÁP CAM LỒ .1737
Ngôn ngữ của trái tim (2/2) 8 tháng 12, 2008 : Tamil, Tagalog, Bảo Gia Lợi
  WMV (86 MB)   
2011 - Tháng 9 - 20 Thứ Ba
403
LỜI PHÁP CAM LỒ .1758
Luôn giống Thượng Đế (2/2) 11 tháng 12, 2010 Cancun, Mễ Tây Cơ : Tamil,Tagalog,Bulgarian,Estonian
  WMV (74 MB)   
2011 - Tháng 7 - 8 Thứ Sáu
402
LỜI PHÁP CAM LỒ .1756
Luôn giống Thượng Đế (1/2) 11 tháng 12, 2010 Cancun, Mễ Tây Cơ : Tamil,,Tagalog,Bulgarian,Estonian
  WMV (77 MB)   
2011 - Tháng 7 - 6 Thứ Tư
401
LỜI PHÁP CAM LỒ .1741
Ngưng mọi tật xấu: Giúp người khác tự lập (3/3) 11 tháng 7, 2009 : Tamil,,Tagalog
  WMV (85 MB)   
2011 - Tháng 6 - 21 Thứ Ba
400
LỜI PHÁP CAM LỒ .1739
Ngưng mọi tật xấu: Giúp người khác tự lập (2/2) 11 tháng 7, 2009 : Tamil,,Tagalog
  WMV (96 MB)   
2011 - Tháng 6 - 19 Chủ Nhật
399
LỜI PHÁP CAM LỒ .1738
Ngưng mọi tật xấu: Giúp người khác tự lập (1/2) 11 tháng 7, 2009 : Tamil,,Tagalog
  WMV (95 MB)   
2011 - Tháng 6 - 18 Thứ Bảy
398
LỜI PHÁP CAM LỒ .1735
Sự khác biệt giữa Pháp môn Quán Âm và sống bằng không khí (2/2) 20-21 tháng 12, 2010 Cancún, Mễ Tây Cơ : Tagalog , Tamil
  WMV (100 MB)   
2011 - Tháng 6 - 15 Thứ Tư
397
LỜI PHÁP CAM LỒ .1734
Sự khác biệt giữa Pháp môn Quán Âm và sống bằng không khí (1/2) 20-21 tháng 12, 2010 Cancún, Mễ Tây Cơ : Tagalog , Tamil
  WMV (89 MB)   
2011 - Tháng 6 - 14 Thứ Ba
396
LỜI PHÁP CAM LỒ .1732
Sống bằng không khí và thói quen ăn uống (2/2) 18-19 tháng 12, 2011 Cancún, Mễ Tây Cơ : Tagalog , Tamil
  WMV (108 MB)   
2011 - Tháng 6 - 12 Chủ Nhật
395
LỜI PHÁP CAM LỒ .1731
Sống bằng không khí và thói quen ăn uống (1/2) 18-19 tháng 12, 2011 Cancún, Mễ Tây Cơ : Tagalog , Tamil
  WMV (88 MB)   
2011 - Tháng 6 - 11 Thứ Bảy
394
LỜI PHÁP CAM LỒ .1730
Sống đơn giản: Cách tu hành tiến bộ (3/3) 15 tháng 12, 2010 Cancún, Mễ Tây Cơ : Tagalog , Tamil
  WMV (84 MB)   
2011 - Tháng 6 - 10 Thứ Sáu
393
LỜI PHÁP CAM LỒ .1728
Sống đơn giản: Cách tu hành tiến bộ (2/3) 15 tháng 12, 2010 Cancún, Mễ Tây Cơ o : Tagalog , Tamil
  WMV (96 MB)   
2011 - Tháng 6 - 8 Thứ Tư
392
LỜI PHÁP CAM LỒ .1727
Sống đơn giản: Cách tu hành tiến bộ (1/3) 15 tháng 12, 2010 Cancún, Mễ Tây Cơ : Tagalog , Tamil
  WMV (103 MB)   
2011 - Tháng 6 - 7 Thứ Ba
391
LỜI PHÁP CAM LỒ .1717
Chuẩn bị ngay cho đời sau (3/3) 28 tháng 5, 1989 San Francisco, California, Hoa Kỳ : Tagalog , Tamil
  WMV (114 MB)   
2011 - Tháng 5 - 28 Thứ Bảy
390
LỜI PHÁP CAM LỒ .1716
Chuẩn bị ngay cho đời sau (2/3) 28 tháng 5, 1989 San Francisco, California, Hoa Kỳ : Tagalog , Tamil
  WMV (104 MB)   
2011 - Tháng 5 - 27 Thứ Sáu
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  Last
 
 

   Tải Xuống - Các Phụ Đề Ngôn Ngữ Khác
 
  Tải Xuống Màn Hình Cuộn
  Tải Xuống MP3
 
Listen Mp3Lắng nghe  LỜI PHÁP CAM LỒ
Listen Mp3Lắng nghe  GIỮA THẦY và TRÒ
  Tải xuống MP4 cho iPhone (iPod )
  Tải xuống những băng hình không có phụ đề
  Tải Xuống theo Chương Trình
 
DANH NHÂN TRƯỜNG CHAY
GIỮA THẦY và TRÒ
LỜI PHÁP CAM LỒ
NGƯỜI TỐT VIỆC HAY
THẾ GIỚI LOÀI VẬT
THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH
TIN ĐÁNG CHÚ Ý
TRƯỜNG CHAY- LỐI SỐNG CAO THƯỢNG
VĂN NGHỆ THIÊN CUNG
  Tải Xuống theo Ngày
2017 . Tháng 9

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30