Tải Xuống
 
Truyền Hình Vô Thượng Sư hiện có thêm các phụ đề ngôn ngữ khác.
Các bạn có thể xem hoặc tải xuống các phim hình sau đây với phụ đề tiếng Thụy Điển, Nê-pan, Hy Lạp, Estonia, và Hòa Lan.
Bấm vào WMV, MP4 or MP3 để tải xuống tập tin
Bài viết 573
no Tải Xuống Xem Ngày phát hình Ngày
423
LỜI PHÁP CAM LỒ .1493
Ý nghĩa của giới luật (5/5) 3.12.1989 Santa Ana, California, Hoa Kỳ A : Tamil, Tagalog
  WMV (134 MB)   
2010 - Tháng 10 - 16 Thứ Bảy
422
LỜI PHÁP CAM LỒ .1492
Ý nghĩa của giới luật (4/5) 3.12.1989 Santa Ana, California, Hoa Kỳ : Tamil, Tagalog
  WMV (128 MB)   
2010 - Tháng 10 - 15 Thứ Sáu
421
LỜI PHÁP CAM LỒ .1490
Ý nghĩa của giới luật (3/5) 3.12.1989 Santa Ana, California, Hoa Kỳ : Tamil, Tagalog
  WMV (124 MB)   
2010 - Tháng 10 - 13 Thứ Tư
420
LỜI PHÁP CAM LỒ .1489
Ý nghĩa của giới luật (2/5) 3.12.1989 Santa Ana, California, Hoa Kỳ : Tamil, Tagalog
  WMV (117 MB)   
2010 - Tháng 10 - 12 Thứ Ba
419
LỜI PHÁP CAM LỒ .1486
Lối ngõ vô hình (3/3) 26.11.1999 Durban, Nam Phi : Tamil, Tagalog
  WMV (111 MB)   
2010 - Tháng 10 - 9 Thứ Bảy
418
LỜI PHÁP CAM LỒ .1485
Lối ngõ vô hình (2/3) 26.11.1999 Durban, Nam Phi : Tamil, Tagalog
  WMV (132 MB)   
2010 - Tháng 10 - 8 Thứ Sáu
417
LỜI PHÁP CAM LỒ .1483
Lối ngõ vô hình (1/3) 26.11.1999 Durban, Nam Phi : Tamil, Tagalog
  WMV (112 MB)   
2010 - Tháng 10 - 6 Thứ Tư
416
LỜI PHÁP CAM LỒ .1480
Thương yêu Thượng Đế là giữ giới luật của Ngài (3/3) 29.11.1989 Panama : Tagalog , Tamil
  WMV (135 MB)   
2010 - Tháng 10 - 3 Chủ Nhật
415
LỜI PHÁP CAM LỒ .1479
Thương yêu Thượng Đế là giữ giới luật của Ngài (2/3) 29.11.1989 Panama : Tagalog , Tamil
  WMV (139 MB)   
2010 - Tháng 10 - 2 Thứ Bảy
414
LỜI PHÁP CAM LỒ .1482
Thương yêu Thượng Đế là giữ giới luật của Ngài (2/3) 29.11.1989 Panama : Tagalog , Tamil
  WMV (114 MB)   
2010 - Tháng 10 - 2 Thứ Ba
413
LỜI PHÁP CAM LỒ .1478
Thương yêu Thượng Đế là giữ giới luật của Ngài (1/3) 29.11.1989 Panama : Tagalog , Tamil
  WMV (140 MB)   
2010 - Tháng 10 - 1 Thứ Sáu
412
LỜI PHÁP CAM LỒ .1476
Truyền Hình RTV Slovenia phỏng vấn Thanh Hải Vô Thượng Sư (2/2) 26.2.2008 Ljubljana, Slovenia : Estonian ,Slovenian
  WMV (109 MB)   
2010 - Tháng 9 - 29 Thứ Tư
411
LỜI PHÁP CAM LỒ .1475
Truyền Hình RTV Slovenia phỏng vấn Thanh Hải Vô Thượng Sư (1/2) 26.2.2008 Ljubljana, Slovenia : Estonian ,Slovenian
  WMV (66 MB)   
2010 - Tháng 9 - 28 Thứ Ba
410
LỜI PHÁP CAM LỒ .1473
Lực lượng Ki-tô chân chính 30.05.1999 (3/3) Helsinki, Phần Lan : Tamil, Tagalog
  WMV (132 MB)   
2010 - Tháng 9 - 26 Chủ Nhật
409
LỜI PHÁP CAM LỒ .1472
Lực lượng Ki-tô chân chính 30.05.1999 (2/3) Helsinki, Phần Lan : Tamil, Tagalog
  WMV (120 MB)   
2010 - Tháng 9 - 25 Thứ Bảy
First  Previous  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  Next  Last
 
 

   Tải Xuống - Các Phụ Đề Ngôn Ngữ Khác
 
  Tải Xuống Màn Hình Cuộn
  Tải Xuống MP3
 
Listen Mp3Lắng nghe  LỜI PHÁP CAM LỒ
Listen Mp3Lắng nghe  GIỮA THẦY và TRÒ
  Tải xuống MP4 cho iPhone (iPod )
  Tải xuống những băng hình không có phụ đề
  Tải Xuống theo Chương Trình
 
DANH NHÂN TRƯỜNG CHAY
GIỮA THẦY và TRÒ
LỜI PHÁP CAM LỒ
NGƯỜI TỐT VIỆC HAY
THẾ GIỚI LOÀI VẬT
THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH
TIN ĐÁNG CHÚ Ý
TRƯỜNG CHAY- LỐI SỐNG CAO THƯỢNG
VĂN NGHỆ THIÊN CUNG
  Tải Xuống theo Ngày
2017 . Tháng 8

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31