Tải Xuống
 
Truyền Hình Vô Thượng Sư hiện có thêm các phụ đề ngôn ngữ khác.
Các bạn có thể xem hoặc tải xuống các phim hình sau đây với phụ đề tiếng Thụy Điển, Nê-pan, Hy Lạp, Estonia, và Hòa Lan.
Bấm vào WMV, MP4 or MP3 để tải xuống tập tin
Bài viết 573
no Tải Xuống Xem Ngày phát hình Ngày
438
LỜI PHÁP CAM LỒ .1515
Chúng ta thành Phật lúc được truyền Tâm Ấn 1.01.1988 (1/2) Thiên Tâm, Formosa : Tamil, Tagalog
  WMV (99 MB)   
2010 - Tháng 11 - 7 Chủ Nhật
437
LỜI PHÁP CAM LỒ .1514
Lục Độ Ba La Mật 2.10.1989 (4/4) : Tamil, Tagalog
  WMV (118 MB)   
2010 - Tháng 11 - 6 Thứ Bảy
436
LỜI PHÁP CAM LỒ .1513
Lục Độ Ba La Mật 2.10.1989 (3/4) : Tamil, Tagalog
  WMV (107 MB)   
2010 - Tháng 11 - 5 Thứ Sáu
435
LỜI PHÁP CAM LỒ .1511
Lục Độ Ba La Mật 2.10.1989 (2/4) : Tamil, Tagalog
  WMV (126 MB)   
2010 - Tháng 11 - 3 Thứ Tư
434
LỜI PHÁP CAM LỒ .1510
Lục Độ Ba La Mật 2.10.1989 (1/4) : Tamil, Tagalog
  WMV (107 MB)   
2010 - Tháng 11 - 2 Thứ Ba
433
LỜI PHÁP CAM LỒ .1506
Thế gian là trường học tốt nhất (4/4) 25.02.1990 Tây Hồ, Formosa (Đài Loan)
  WMV (96 MB)   
2010 - Tháng 10 - 29 Thứ Sáu
432
LỜI PHÁP CAM LỒ .1487
Thế gian là trường học tốt nhất (4/4) 25.02.1990 Tây Hồ, Formosa (Đài Loan) : Tamil, Tagalog
  WMV (102 MB)   
2010 - Tháng 10 - 29 Chủ Nhật
431
LỜI PHÁP CAM LỒ .1504
Thế gian là trường học tốt nhất (3/4) 25.02.1990 Tây Hồ, Formosa (Đài Loan) : Tagalog , Tamil
  WMV (90 MB)   
2010 - Tháng 10 - 27 Thứ Tư
430
LỜI PHÁP CAM LỒ .1503
Thế gian là trường học tốt nhất (2/4) 25.02.1990 Tây Hồ, Formosa (Đài Loan) : Tagalog , Tamil
  WMV (88 MB)   
2010 - Tháng 10 - 26 Thứ Ba
429
LỜI PHÁP CAM LỒ .1501
Thế gian là trường học tốt nhất (1/3) 25.02.1990 Tây Hồ, Formosa (Đài Loan) : Tagalog , Tamil
  WMV (107 MB)   
2010 - Tháng 10 - 24 Chủ Nhật
428
LỜI PHÁP CAM LỒ .1500
Cách học hay nhất là qua kinh nghiệm (3/3) 9.05.1993 Hán Thành, Nam Hàn : Tamil, Tagalog
  WMV (106 MB)   
2010 - Tháng 10 - 23 Thứ Bảy
427
LỜI PHÁP CAM LỒ .1499
Cách học hay nhất là qua kinh nghiệm (2/3) 9.05.1993 Hán Thành, Nam Hàn : Tamil, Tagalog
  WMV (98 MB)   
2010 - Tháng 10 - 22 Thứ Sáu
426
LỜI PHÁP CAM LỒ .1497
Cách học hay nhất là qua kinh nghiệm (1/3) 9.05.1993 Hán Thành, Nam Hàn : Tamil, Tagalog
  WMV (104 MB)   
2010 - Tháng 10 - 20 Thứ Tư
425
LỜI PHÁP CAM LỒ .1496
Chúa Giê-su là một trong những đấng cứu rỗi (1/2) 9.06.1989 Costa Rica : Tamil, Tagalog
  WMV (127 MB)   
2010 - Tháng 10 - 19 Thứ Ba
424
LỜI PHÁP CAM LỒ .1494
Chúa Giê-su là một trong những đấng cứu rỗi (1/2) 9.06.1989 Costa Rica : Tamil, Tagalog
  WMV (122 MB)   
2010 - Tháng 10 - 17 Chủ Nhật
First  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  Last
 
 

   Tải Xuống - Các Phụ Đề Ngôn Ngữ Khác
 
  Tải Xuống Màn Hình Cuộn
  Tải Xuống MP3
 
Listen Mp3Lắng nghe  LỜI PHÁP CAM LỒ
Listen Mp3Lắng nghe  GIỮA THẦY và TRÒ
  Tải xuống MP4 cho iPhone (iPod )
  Tải xuống những băng hình không có phụ đề
  Tải Xuống theo Chương Trình
 
DANH NHÂN TRƯỜNG CHAY
GIỮA THẦY và TRÒ
LỜI PHÁP CAM LỒ
NGƯỜI TỐT VIỆC HAY
THẾ GIỚI LOÀI VẬT
THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH
TIN ĐÁNG CHÚ Ý
TRƯỜNG CHAY- LỐI SỐNG CAO THƯỢNG
VĂN NGHỆ THIÊN CUNG
  Tải Xuống theo Ngày
2017 . Tháng 9

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30