Tải Xuống
 
PHỤ ĐỀ - Dutch
Truyền Hình Vô Thượng Sư hiện có thêm các phụ đề ngôn ngữ khác.
Các bạn có thể xem hoặc tải xuống các phim hình sau đây với phụ đề tiếng Thụy Điển, Nê-pan, Hy Lạp, Estonia, và Hòa Lan.
Bấm vào WMV, MP4 or MP3 để tải xuống tập tin
Bài viết 78
no Tải Xuống Xem Ngày phát hình Ngày
63
LỜI PHÁP CAM LỒ .887
Hội Nghị Quốc Tế SOS với Thanh Hải Vô Thượng Sư Hâm Nóng Toàn Cầu (2/6) 27 tháng 1, 2009 - Mông Cổ (Tiếng Anh & Mông Cổ) : Dutch, Greek, Slovenian, Swedish, Mongolian, Tagalog
  WMV (165 MB)   
2009 - Tháng 2 - 17 Thứ Ba
62
LỜI PHÁP CAM LỒ .885
Hội Nghị Quốc Tế SOS với Thanh Hải Vô Thượng Sư Hâm Nóng Toàn Cầu 27.01.2009 - Mông Cổ : Dutch, Greek, Slovenian, Swedish, Mongolian, Tagalog
  WMV (140 MB)   
2009 - Tháng 2 - 15 Chủ Nhật
61
LỜI PHÁP CAM LỒ .884
Từ Linh Hồn Này Sang Linh Hồn Kia (2/2) 15.05.1999 - Armenia : Estonian, Slovenian, Dutch,Greek,Swedish
  WMV (170 MB)   
2009 - Tháng 2 - 14 Thứ Bảy
60
LỜI PHÁP CAM LỒ .883
Từ Linh Hồn Này Sang Linh Hồn Kia (1/2) 15.05.1999 - Armenia : Estonian, Slovenian, Dutch,Greek,Swedish
  WMV (132 MB)   
2009 - Tháng 2 - 13 Thứ Sáu
59
LỜI PHÁP CAM LỒ .881
Quy Y Tam Bảo & Tâm Ấn (3/3) 10.03.1991 Phoenix, Arizona, Hoa Kỳ : Dutch, Greek, Mongolian, Slovenian, Swedish, Tagalog
  WMV (115 MB)   
2009 - Tháng 2 - 11 Thứ Tư
58
LỜI PHÁP CAM LỒ .880
Quy Y Tam Bảo & Tâm Ấn (2/3) 10.03.1991 Phoenix, Arizona, Hoa Kỳ : Dutch, Greek, Mongolian, Slovenian, Swedish, Tagalog
  WMV (115 MB)   
2009 - Tháng 2 - 10 Thứ Ba
57
LỜI PHÁP CAM LỒ .878
Quy Y Tam Bảo & Tâm Ấn (1) 10.03.1991 Phoenix, Arizona, Hoa Kỳ : Dutch,Greek,Mongolian,Slovenian,Swedish,Tagalog
  WMV (96 MB)   
2009 - Tháng 2 - 8 Chủ Nhật
56
LỜI PHÁP CAM LỒ .877
Lối Ngõ Vô Hình (3) 26.11.1999 Durban, Nam Phi : Croatian,Dutch,Estonian,Greek,Swedish,Tagalog,Tamil
  WMV (109 MB)   
2009 - Tháng 2 - 7 Thứ Bảy
55
LỜI PHÁP CAM LỒ .876
Lối Ngõ Vô Hình (2) 26.11.1999 Durban, Nam Phi : Croatian,Dutch,Estonian,Greek,Swedish,Tagalog,Tamil
  WMV (132 MB)   
2009 - Tháng 2 - 6 Thứ Sáu
54
LỜI PHÁP CAM LỒ .874
Lối Ngõ Vô Hình (1) 26.11.1999 Durban, Nam Phi : Croatian,Dutch,Estonian,Greek,Swedish,Tagalog,Tamil
  WMV (114 MB)   
2009 - Tháng 2 - 4 Thứ Tư
53
LỜI PHÁP CAM LỒ .873
Sức Gia Trì Đến Từ Chúng Ta (3) 21.03.1993 Úc Đại Lợi : Bulgarian,Dutch,Greek,Mongolian,Slovenian
  WMV (93 MB)   
2009 - Tháng 2 - 3 Thứ Ba
52
LỜI PHÁP CAM LỒ .870
Sức Gia Trì Đến Từ Chúng Ta (2) 21.03.1993 Úc Đại Lợi : Bulgarian,Dutch,Greek,Mongolian,Slovenian
  WMV (100 MB)   
2009 - Tháng 1 - 31 Thứ Bảy
51
LỜI PHÁP CAM LỒ .869
Sức Gia Trì Đến Từ Chúng Ta (1) 21.03.1993 Úc Đại Lợi : Bulgarian,Dutch,Greek,Mongolian,Slovenian
  WMV (94 MB)   
2009 - Tháng 1 - 30 Thứ Sáu
50
LỜI PHÁP CAM LỒ .867
Mỗi Ngày Chúng Ta Luôn Sống Cùng Với Thượng Đế (1) 05.03.1989 Nam Dương : Dutch,Estonian,Greek,Swedish,Tamil
  WMV (124 MB)   
2009 - Tháng 1 - 28 Thứ Tư
49
LỜI PHÁP CAM LỒ .864
Mỗi Ngày Chúng Ta Luôn Sống Cùng Với Thượng Đế (1) 05.03.1989 Nam Dương : Dutch,Estonian,Greek,Swedish,Tamil
  WMV (98 MB)   
2009 - Tháng 1 - 25 Chủ Nhật
First  1  2  3  4  5  6  Last
 
 

   Tải Xuống - Các Phụ Đề Ngôn Ngữ Khác
 
  Tải Xuống Màn Hình Cuộn
  Tải Xuống MP3
 
Listen Mp3Lắng nghe  LỜI PHÁP CAM LỒ
Listen Mp3Lắng nghe  GIỮA THẦY và TRÒ
  Tải xuống MP4 cho iPhone (iPod )
  Tải xuống những băng hình không có phụ đề
  Tải Xuống theo Chương Trình
 
DANH NHÂN TRƯỜNG CHAY
GIỮA THẦY và TRÒ
LỜI PHÁP CAM LỒ
NGƯỜI TỐT VIỆC HAY
THẾ GIỚI LOÀI VẬT
THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH
TIN ĐÁNG CHÚ Ý
TRƯỜNG CHAY- LỐI SỐNG CAO THƯỢNG
VĂN NGHỆ THIÊN CUNG
  Tải Xuống theo Ngày
2017 . Tháng 8

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31