Tải Xuống
 
PHỤ ĐỀ - Greek
Truyền Hình Vô Thượng Sư hiện có thêm các phụ đề ngôn ngữ khác.
Các bạn có thể xem hoặc tải xuống các phim hình sau đây với phụ đề tiếng Thụy Điển, Nê-pan, Hy Lạp, Estonia, và Hòa Lan.
Bấm vào WMV, MP4 or MP3 để tải xuống tập tin
Bài viết 152
no Tải Xuống Xem Ngày phát hình Ngày
47
LỜI PHÁP CAM LỒ .878
Quy Y Tam Bảo & Tâm Ấn (1) 10.03.1991 Phoenix, Arizona, Hoa Kỳ : Dutch,Greek,Mongolian,Slovenian,Swedish,Tagalog
  WMV (96 MB)   
2009 - Tháng 2 - 8 Chủ Nhật
46
LỜI PHÁP CAM LỒ .877
Lối Ngõ Vô Hình (3) 26.11.1999 Durban, Nam Phi : Croatian,Dutch,Estonian,Greek,Swedish,Tagalog,Tamil
  WMV (109 MB)   
2009 - Tháng 2 - 7 Thứ Bảy
45
LỜI PHÁP CAM LỒ .876
Lối Ngõ Vô Hình (2) 26.11.1999 Durban, Nam Phi : Croatian,Dutch,Estonian,Greek,Swedish,Tagalog,Tamil
  WMV (132 MB)   
2009 - Tháng 2 - 6 Thứ Sáu
44
LỜI PHÁP CAM LỒ .874
Lối Ngõ Vô Hình (1) 26.11.1999 Durban, Nam Phi : Croatian,Dutch,Estonian,Greek,Swedish,Tagalog,Tamil
  WMV (114 MB)   
2009 - Tháng 2 - 4 Thứ Tư
43
LỜI PHÁP CAM LỒ .873
Sức Gia Trì Đến Từ Chúng Ta (3) 21.03.1993 Úc Đại Lợi : Bulgarian,Dutch,Greek,Mongolian,Slovenian
  WMV (93 MB)   
2009 - Tháng 2 - 3 Thứ Ba
42
LỜI PHÁP CAM LỒ .870
Sức Gia Trì Đến Từ Chúng Ta (2) 21.03.1993 Úc Đại Lợi : Bulgarian,Dutch,Greek,Mongolian,Slovenian
  WMV (100 MB)   
2009 - Tháng 1 - 31 Thứ Bảy
41
LỜI PHÁP CAM LỒ .869
Sức Gia Trì Đến Từ Chúng Ta (1) 21.03.1993 Úc Đại Lợi : Bulgarian,Dutch,Greek,Mongolian,Slovenian
  WMV (94 MB)   
2009 - Tháng 1 - 30 Thứ Sáu
40
LỜI PHÁP CAM LỒ .867
Mỗi Ngày Chúng Ta Luôn Sống Cùng Với Thượng Đế (1) 05.03.1989 Nam Dương : Dutch,Estonian,Greek,Swedish,Tamil
  WMV (124 MB)   
2009 - Tháng 1 - 28 Thứ Tư
39
LỜI PHÁP CAM LỒ .864
Mỗi Ngày Chúng Ta Luôn Sống Cùng Với Thượng Đế (1) 05.03.1989 Nam Dương : Dutch,Estonian,Greek,Swedish,Tamil
  WMV (98 MB)   
2009 - Tháng 1 - 25 Chủ Nhật
38
LỜI PHÁP CAM LỒ .863
Đời Sống Vĩnh Hằng, Luật Vũ Trụ (4) 27.10.1989 - Hoa Kỳ : Dutch,Estonian,Greek,Swedish,Tagalog
  WMV (93 MB)   
2009 - Tháng 1 - 24 Thứ Bảy
37
LỜI PHÁP CAM LỒ .862
Đời Sống Vĩnh Hằng, Luật Vũ Trụ (3) 27.10.1989 - Hoa Kỳ : Dutch,Estonian,Greek,Swedish,Tagalog
  WMV (112 MB)   
2009 - Tháng 1 - 23 Thứ Sáu
36
LỜI PHÁP CAM LỒ .860
Đời Sống Vĩnh Hằng, Luật Vũ Trụ (2) 27.10.1989 - Hoa Kỳ : Dutch,Estonian,Greek,Swedish,Tagalog
  WMV (90 MB)   
2009 - Tháng 1 - 21 Thứ Tư
35
LỜI PHÁP CAM LỒ .859
Đời Sống Vĩnh Hằng, Luật Vũ Trụ (1) 27.10.1989 - Hoa Kỳ : Dutch,Estonian,Greek,Swedish,Tagalog
  WMV (96 MB)   
2009 - Tháng 1 - 20 Thứ Ba
34
LỜI PHÁP CAM LỒ .855
Hội Thảo Truyền Hình Ra Mắt Sách "Nghệ Thuật Thiên Đàng" của Thanh Hải Vô Thượng Sư (4) 13.12.2008 California, Hoa Kỳ : Dutch,Greek,Slovenian,Swedish
  WMV (129 MB)   
2009 - Tháng 1 - 16 Thứ Sáu
33
LỜI PHÁP CAM LỒ .853
Hội Thảo Truyền Hình Ra Mắt Sách "Nghệ Thuật Thiên Đàng" của Thanh Hải Vô Thượng Sư (3) 13.12.2008 California, Hoa Kỳ : Dutch,Greek,Slovenian,Swedish
  WMV (99 MB)   
2009 - Tháng 1 - 14 Thứ Tư
First  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  Last
 
 

   Tải Xuống - Các Phụ Đề Ngôn Ngữ Khác
 
  Tải Xuống Màn Hình Cuộn
  Tải Xuống MP3
 
Listen Mp3Lắng nghe  LỜI PHÁP CAM LỒ
Listen Mp3Lắng nghe  GIỮA THẦY và TRÒ
  Tải xuống MP4 cho iPhone (iPod )
  Tải xuống những băng hình không có phụ đề
  Tải Xuống theo Chương Trình
 
DANH NHÂN TRƯỜNG CHAY
GIỮA THẦY và TRÒ
LỜI PHÁP CAM LỒ
NGƯỜI TỐT VIỆC HAY
THẾ GIỚI LOÀI VẬT
THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH
TIN ĐÁNG CHÚ Ý
TRƯỜNG CHAY- LỐI SỐNG CAO THƯỢNG
VĂN NGHỆ THIÊN CUNG
  Tải Xuống theo Ngày
2017 . Tháng 9

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30