Tải Xuống
 
PHỤ ĐỀ - Slovenian
Truyền Hình Vô Thượng Sư hiện có thêm các phụ đề ngôn ngữ khác.
Các bạn có thể xem hoặc tải xuống các phim hình sau đây với phụ đề tiếng Thụy Điển, Nê-pan, Hy Lạp, Estonia, và Hòa Lan.
Bấm vào WMV, MP4 or MP3 để tải xuống tập tin
Bài viết 160
no Tải Xuống Xem Ngày phát hình Ngày
85
LỜI PHÁP CAM LỒ .985
Hội Nghị Cứu Địa Cầu 2009 26.4.2009 (7/9) Hán Thành, Nam Hàn : Estonian,Slovenian,Swedish,Tamil
  WMV (121 MB)   
2009 - Tháng 5 - 26 Thứ Ba
84
LỜI PHÁP CAM LỒ .983
Hội Nghị Cứu Địa Cầu 2009 26.4.2009 (6/9) Hán Thành, Nam Hàn : Estonian,Slovenian,Swedish,Tamil
  WMV (120 MB)   
2009 - Tháng 5 - 24 Chủ Nhật
83
LỜI PHÁP CAM LỒ .982
Hội Nghị Cứu Địa Cầu 2009 26.4.2009 (5/9) Hán Thành, Nam Hàn : Estonian,Slovenian,Swedish,Tamil
  WMV (40 MB)   
2009 - Tháng 5 - 23 Thứ Bảy
82
LỜI PHÁP CAM LỒ .979
Hội Nghị Cứu Địa Cầu 2009 26.4.2009 (3/9) Hán Thành, Nam Hàn : Estonian,Slovenian,Swedish,Tamil
  WMV (118 MB)   
2009 - Tháng 5 - 20 Thứ Tư
81
LỜI PHÁP CAM LỒ .978
Hội Nghị Cứu Địa Cầu 2009 26.4.2009 (2/9) Hán Thành, Nam Hàn : Estonian,Slovenian,Swedish,Tamil
  WMV (96 MB)   
2009 - Tháng 5 - 19 Thứ Ba
80
LỜI PHÁP CAM LỒ .976
Hội Nghị Cứu Địa Cầu 2009 26.4.2009 (1/9) Hán Thành, Nam Hàn : Estonian,Slovenian,Swedish,Tamil
  WMV (144 MB)   
2009 - Tháng 5 - 17 Chủ Nhật
79
LỜI PHÁP CAM LỒ .975
Tội Lỗi Duy Nhất Là Vô Minh (2/2) 28.5.1999 Prague, Cộng hòa Tiêp Khắc : Estonian,Greek,Slovenian,Swedish,Tamil
  WMV (119 MB)   
2009 - Tháng 5 - 16 Thứ Bảy
78
LỜI PHÁP CAM LỒ .974
Tội Lỗi Duy Nhất Là Vô Minh (1/2) 28.5.1999 Prague, Cộng hòa Tiêp Khắc : Estonian,Greek,Slovenian,Swedish,Tamil
  WMV (117 MB)   
2009 - Tháng 5 - 15 Thứ Sáu
77
GIỮA THẦY và TRÒ .955
Món Quà Tình Thương : Gujarati,Greek,Slovenian,Zulu
  WMV (103 MB)   
2009 - Tháng 4 - 26 Chủ Nhật
76
LỜI PHÁP CAM LỒ .953
Sống Bằng Nước Trái Cây Cho Hòa Bình (4/4) 07.03.2009 Culver City, CA, Hoa Kỳ : Estotian, Greek, Slovenian, Swedish
  WMV (128 MB)   
2009 - Tháng 4 - 24 Thứ Sáu
75
LỜI PHÁP CAM LỒ .953
Sống Bằng Nước Trái Cây Cho Hòa Bình (3/4) 07.03.2009 Culver City, CA, Hoa Kỳ : Estotian, Greek, Slovenian, Swedish
  WMV (99 MB)   
2009 - Tháng 4 - 22 Thứ Tư
74
LỜI PHÁP CAM LỒ .950
Sống Bằng Nước Trái Cây Cho Hòa Bình (2/4) 07.03.2009 Culver City, CA, Hoa Kỳ : Estotian, Greek, Slovenian, Swedish
  WMV (99 MB)   
2009 - Tháng 4 - 21 Thứ Ba
73
LỜI PHÁP CAM LỒ .948
Sống Bằng Nước Trái cây Cho Hòa Bình (1/4) 07.03.2009 Culver City, CA, Hoa Kỳ : Estotian, Greek, Slovenian, Swedish
  WMV (113 MB)   
2009 - Tháng 4 - 19 Chủ Nhật
72
LỜI PHÁP CAM LỒ .947
Một Ðời Sống Hợp Nhất Cùng Thượng Đế (3/3) 02.06.1999 Oslo, Na Uy : Greek,Slovenian,Swedish,Tamil
  WMV (114 MB)   
2009 - Tháng 4 - 18 Thứ Bảy
71
LỜI PHÁP CAM LỒ .946
Một Ðời Sống Hợp Nhất Cùng Thượng Đế (2/3) 02.06.1999 Oslo, Na Uy : Greek,Slovenian,Swedish,Tamil
  WMV (106 MB)   
2009 - Tháng 4 - 17 Thứ Sáu
First  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  Last
 
 

   Tải Xuống - Các Phụ Đề Ngôn Ngữ Khác
 
  Tải Xuống Màn Hình Cuộn
  Tải Xuống MP3
 
Listen Mp3Lắng nghe  LỜI PHÁP CAM LỒ
Listen Mp3Lắng nghe  GIỮA THẦY và TRÒ
  Tải xuống MP4 cho iPhone (iPod )
  Tải xuống những băng hình không có phụ đề
  Tải Xuống theo Chương Trình
 
DANH NHÂN TRƯỜNG CHAY
GIỮA THẦY và TRÒ
LỜI PHÁP CAM LỒ
NGƯỜI TỐT VIỆC HAY
THẾ GIỚI LOÀI VẬT
THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH
TIN ĐÁNG CHÚ Ý
TRƯỜNG CHAY- LỐI SỐNG CAO THƯỢNG
VĂN NGHỆ THIÊN CUNG
  Tải Xuống theo Ngày
2017 . Tháng 8

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31