Tải Xuống
 
PHỤ ĐỀ - Swedish
Truyền Hình Vô Thượng Sư hiện có thêm các phụ đề ngôn ngữ khác.
Các bạn có thể xem hoặc tải xuống các phim hình sau đây với phụ đề tiếng Thụy Điển, Nê-pan, Hy Lạp, Estonia, và Hòa Lan.
Bấm vào WMV, MP4 or MP3 để tải xuống tập tin
Bài viết 183
no Tải Xuống Xem Ngày phát hình Ngày
153
LỜI PHÁP CAM LỒ .1249
Nhân loại thăng tiến nhanh vào thời đại Hoàng Kim - Hội thảo biến đổi khí hậu, Hoa Thịnh Đốn (7/10) 8.11.2009 Hoa Kỳ : Greek , Swedish , Tamil , Tagalog
  WMV (104 MB)   
2010 - Tháng 2 - 14 Chủ Nhật
152
LỜI PHÁP CAM LỒ .1248
Nhân loại thăng tiến nhanh vào thời đại Hoàng Kim - Hội thảo biến đổi khí hậu, Hoa Thịnh Đốn (6/10) 8.11.2009 Hoa Kỳ : Greek , Swedish , Tamil , Tagalog
  WMV (105 MB)   
2010 - Tháng 2 - 13 Thứ Bảy
151
LỜI PHÁP CAM LỒ .1247
Nhân loại thăng tiến nhanh vào thời đại Hoàng Kim - Hội thảo biến đổi khí hậu, Hoa Thịnh Đốn (5/10) 8.11.2009 Hoa Kỳ : Greek , Swedish , Tamil , Tagalog
  WMV (108 MB)   
2010 - Tháng 2 - 12 Thứ Sáu
150
LỜI PHÁP CAM LỒ .1245
Nhân loại thăng tiến nhanh vào thời đại Hoàng Kim - Hội thảo biến đổi khí hậu, Hoa Thịnh Đốn (4/10) 8.11.2009 Hoa Kỳ : Greek , Swedish , Tamil , Tagalog
  WMV (104 MB)   
2010 - Tháng 2 - 10 Thứ Tư
149
LỜI PHÁP CAM LỒ .1244
Nhân loại thăng tiến nhanh vào thời đại Hoàng Kim - Hội thảo biến đổi khí hậu, Hoa Thịnh Đốn (3/10) 8.11.2009 Hoa Kỳ : Greek , Swedish , Tamil , Tagalog
  WMV (103 MB)   
2010 - Tháng 2 - 9 Thứ Ba
148
LỜI PHÁP CAM LỒ .1242
Nhân loại thăng tiến nhanh vào thời đại Hoàng Kim - Hội thảo biến đổi khí hậu, Hoa Thịnh Đốn (2/9) 8.11.2009 Hoa KỲ : Greek , Swedish , Tamil , Tagalog
  WMV (109 MB)   
2010 - Tháng 2 - 7 Chủ Nhật
147
LỜI PHÁP CAM LỒ .1241
Nhân loại thăng tiến nhanh vào thời đại Hoàng Kim - Hội thảo biến đổi khí hậu, Hoa Thịnh Đốn (1/9) 8.11.2009 Hoa KỲ : Greek , Swedish , Tamil , Tagalog
  WMV (104 MB)   
2010 - Tháng 2 - 6 Thứ Bảy
146
LỜI PHÁP CAM LỒ .1230
Thuần chay hữu cơ cho sự thịnh vượng và cứu Địa Cầu thoát khỏi biến đổi khí hậu (8/8) 22.10. 2009 Nam Dương : Slovenian , swedish , Tamil , Tagalog
  WMV (127 MB)   
2010 - Tháng 1 - 26 Thứ Ba
145
LỜI PHÁP CAM LỒ .1228
Thuần chay hữu cơ cho sự thịnh vượng và cứu Địa Cầu thoát khỏi biến đổi khí hậu 22.10. 2009 (7/8) Nam Dương : Slovenian , swedish , Tamil , Tagalog
  WMV (96 MB)   
2010 - Tháng 1 - 24 Chủ Nhật
144
LỜI PHÁP CAM LỒ .1227
Thuần chay hữu cơ cho sự thịnh vượng và cứu Địa Cầu thoát khỏi biến đổi khí hậu 22.10. 2009 (6/8) Nam Dương : Slovenian , swedish , Tamil , Tagalog
  WMV (135 MB)   
2010 - Tháng 1 - 23 Thứ Bảy
143
LỜI PHÁP CAM LỒ .1226
Thuần chay hữu cơ cho sự thịnh vượng và cứu Địa Cầu thoát khỏi biến đổi khí hậu 22.10. 2009 (5/8) Nam Dương : Slovenian , swedish , Tamil , Tagalog
  WMV (94 MB)   
2010 - Tháng 1 - 22 Thứ Sáu
142
LỜI PHÁP CAM LỒ .1224
Thuần chay hữu cơ cho sự thịnh vượng và cứu Địa Cầu thoát khỏi biến đổi khí hậu 22.10. 2009 (4/8) Nam Dương : Slovenian , swedish , Tamil , Tagalog
  WMV (84 MB)   
2010 - Tháng 1 - 20 Thứ Tư
141
LỜI PHÁP CAM LỒ .1223
Thuần chay hữu cơ cho sự thịnh vượng và cứu Địa Cầu thoát khỏi biến đổi khí hậu 22.10. 2009 (3/8) Nam Dương : Slovenian , swedish , Tamil , Tagalog
  WMV (110 MB)   
2010 - Tháng 1 - 19 Thứ Ba
140
LỜI PHÁP CAM LỒ .1221
Thuần chay hữu cơ cho sự thịnh vượng và cứu Địa Cầu thoát khỏi biến đổi khí hậu 22.10.2009 (2/8) Nam Dương : Slovenian , swedish , Tamil , Tagalog
  WMV (98 MB)   
2010 - Tháng 1 - 17 Chủ Nhật
139
LỜI PHÁP CAM LỒ .1220
Thuần chay hữu cơ cho sự thịnh vượng và cứu Địa Cầu thoát khỏi biến đổi khí hậu 22.10.2009 (1/8) Nam Dương : Slovenian , swedish , Tamil , Tagalog
  WMV (94 MB)   
2010 - Tháng 1 - 16 Thứ Bảy
First  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  Last
 
 

   Tải Xuống - Các Phụ Đề Ngôn Ngữ Khác
 
  Tải Xuống Màn Hình Cuộn
  Tải Xuống MP3
 
Listen Mp3Lắng nghe  LỜI PHÁP CAM LỒ
Listen Mp3Lắng nghe  GIỮA THẦY và TRÒ
  Tải xuống MP4 cho iPhone (iPod )
  Tải xuống những băng hình không có phụ đề
  Tải Xuống theo Chương Trình
 
DANH NHÂN TRƯỜNG CHAY
GIỮA THẦY và TRÒ
LỜI PHÁP CAM LỒ
NGƯỜI TỐT VIỆC HAY
THẾ GIỚI LOÀI VẬT
THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH
TIN ĐÁNG CHÚ Ý
TRƯỜNG CHAY- LỐI SỐNG CAO THƯỢNG
VĂN NGHỆ THIÊN CUNG
  Tải Xuống theo Ngày
2017 . Tháng 8

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31