Tải Xuống
 
PHỤ ĐỀ - Tamil
Truyền Hình Vô Thượng Sư hiện có thêm các phụ đề ngôn ngữ khác.
Các bạn có thể xem hoặc tải xuống các phim hình sau đây với phụ đề tiếng Thụy Điển, Nê-pan, Hy Lạp, Estonia, và Hòa Lan.
Bấm vào WMV, MP4 or MP3 để tải xuống tập tin
Bài viết 404
no Tải Xuống Xem Ngày phát hình Ngày
14
LỜI PHÁP CAM LỒ .929
Hội Nghị Truyền Hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư: SOS - Cứu Địa Cầu (2/6) 06.03.2009 Xalapa, Mễ Tây Cơ : Estonian,Greek,Slovenian,Tagalog,Tamil
  WMV (124 MB)   
2009 - Tháng 3 - 31 Thứ Ba
13
LỜI PHÁP CAM LỒ .927
Hội Nghị Truyền Hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư: SOS - Cứu Địa Cầu (1/6) 06.03.2009 Xalapa, Mễ Tây Cơ : Estonian,Greek,Slovenian,Tagalog,Tamil
  WMV (97 MB)   
2009 - Tháng 3 - 29 Chủ Nhật
12
GIỮA THẦY và TRÒ .927
Món Quà Tình Thương Nấu Ăn Đơn Giản & Bổ Dưỡng với Thanh Hải Vô Thượng Sư Goulash 06.03.2009 : Estonian,Greek,Slovenian,Swedish,Tamil
  WMV (84 MB)   
2009 - Tháng 3 - 29 Chủ Nhật
11
LỜI PHÁP CAM LỒ .918
Trong Tĩnh Lặng Nhận Biết Thượng Đế (3/3) 05.05.1999 Madrid, Tây Ban Nha : Dutch, Greek, Slovenian, Swedish, Tamil
  WMV (109 MB)   
2009 - Tháng 3 - 20 Thứ Sáu
10
LỜI PHÁP CAM LỒ .916
Trong Tĩnh Lặng Nhận Biết Thượng Đế (2/3) 05.05.1999 Madrid, Tây Ban Nha : Dutch, Greek, Slovenian, Swedish, Tamil
  WMV (122 MB)   
2009 - Tháng 3 - 18 Thứ Tư
9
LỜI PHÁP CAM LỒ .915
Trong Tĩnh Lặng Nhận Biết Thượng Đế (1/3) 05.05.1999 Madrid, Tây Ban Nha : Dutch, Greek, Slovenian, Swedish, Tamil
  WMV (122 MB)   
2009 - Tháng 3 - 17 Thứ Ba
8
LỜI PHÁP CAM LỒ .913
Hãy Là Linh Hồn Vạn Năng Trong Nếp Sống Đơn Giản 21.03.1994 Đài Bắc, Formosa : Dutch, Greek, Slovenian, Swedish, Tagalog, Tamil
  WMV (116 MB)   
2009 - Tháng 3 - 15 Chủ Nhật
7
LỜI PHÁP CAM LỒ .908
Hội Nghị Truyền Hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư và cựu Tổng Thống Phi Fidel Ramos Cần Làm Ngay - Cho Một Thế Giới Hòa Bình và An Toàn Hơn (2/2) 21.02.2009 - Formosa : Bulgarian, Dutch, Greek, Mongolian, Slovenian, Tamil
  WMV (158 MB)   
2009 - Tháng 3 - 10 Thứ Ba
6
LỜI PHÁP CAM LỒ .906
Hội Nghị Truyền Hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư và cựu Tổng Thống Phi Fidel Ramos Cần Làm Ngay - Cho Một Thế Giới Hòa Bình và An Toàn Hơn (1/2) 21.02.2009 - Formosa : Bulgarian, Dutch, Greek, Mongolian, Slovenian, Tamil
  WMV (139 MB)   
2009 - Tháng 3 - 8 Chủ Nhật
5
LỜI PHÁP CAM LỒ .877
Lối Ngõ Vô Hình (3) 26.11.1999 Durban, Nam Phi : Croatian,Dutch,Estonian,Greek,Swedish,Tagalog,Tamil
  WMV (109 MB)   
2009 - Tháng 2 - 7 Thứ Bảy
4
LỜI PHÁP CAM LỒ .876
Lối Ngõ Vô Hình (2) 26.11.1999 Durban, Nam Phi : Croatian,Dutch,Estonian,Greek,Swedish,Tagalog,Tamil
  WMV (132 MB)   
2009 - Tháng 2 - 6 Thứ Sáu
3
LỜI PHÁP CAM LỒ .874
Lối Ngõ Vô Hình (1) 26.11.1999 Durban, Nam Phi : Croatian,Dutch,Estonian,Greek,Swedish,Tagalog,Tamil
  WMV (114 MB)   
2009 - Tháng 2 - 4 Thứ Tư
2
LỜI PHÁP CAM LỒ .867
Mỗi Ngày Chúng Ta Luôn Sống Cùng Với Thượng Đế (1) 05.03.1989 Nam Dương : Dutch,Estonian,Greek,Swedish,Tamil
  WMV (124 MB)   
2009 - Tháng 1 - 28 Thứ Tư
1
LỜI PHÁP CAM LỒ .864
Mỗi Ngày Chúng Ta Luôn Sống Cùng Với Thượng Đế (1) 05.03.1989 Nam Dương : Dutch,Estonian,Greek,Swedish,Tamil
  WMV (98 MB)   
2009 - Tháng 1 - 25 Chủ Nhật
First  Previous  21  22  23  24  25  26  27
 
 

   Tải Xuống - Các Phụ Đề Ngôn Ngữ Khác
 
  Tải Xuống Màn Hình Cuộn
  Tải Xuống MP3
 
Listen Mp3Lắng nghe  LỜI PHÁP CAM LỒ
Listen Mp3Lắng nghe  GIỮA THẦY và TRÒ
  Tải xuống MP4 cho iPhone (iPod )
  Tải xuống những băng hình không có phụ đề
  Tải Xuống theo Chương Trình
 
DANH NHÂN TRƯỜNG CHAY
GIỮA THẦY và TRÒ
LỜI PHÁP CAM LỒ
NGƯỜI TỐT VIỆC HAY
THẾ GIỚI LOÀI VẬT
THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH
TIN ĐÁNG CHÚ Ý
TRƯỜNG CHAY- LỐI SỐNG CAO THƯỢNG
VĂN NGHỆ THIÊN CUNG
  Tải Xuống theo Ngày
2017 . Tháng 8

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31