Tải Xuống
  
Bấm vào WMV, MP4 or MP3 để tải xuống tập tin
Bài viết 1,072
no

Tải xuống

Xem
Ngày phát hình Ngày
1072
LỜI PHÁP CAM LỒ . 1916
Cùng nhau làm việc trong yên lặng (1/2) Đức quốc - 2 tháng 1, 2007
  WMV (108 MB)    MP4(146 MB)   MP3(35 MB)
2011 Tháng 12 13 Thứ Ba
1071
LỜI PHÁP CAM LỒ . 1886
Khách sạn cuộc đời (2/2) 23 tháng 6, 2001 Fresno, California, Hoa Kỳ
  WMV (160 MB)    MP4(217 MB)   MP3(52 MB)
2011 Tháng 11 13 Chủ Nhật
1070
LỜI PHÁP CAM LỒ . 1885
Khách sạn cuộc đời (1/2) 23 tháng 6, 2001 Fresno, California, Hoa Kỳ
  WMV (160 MB)    MP4(217 MB)   MP3(52 MB)
2011 Tháng 11 12 Thứ Bảy
1069
LỜI PHÁP CAM LỒ . 1884
Hội Nghị Tôn Giáo Thế Giới (2/2) 1-2 tháng12, 1999
  WMV (132 MB)    MP4(180 MB)   MP3(43 MB)
2011 Tháng 11 11 Thứ Sáu
1068
LỜI PHÁP CAM LỒ . 1882
Hội Nghị Tôn Giáo Thế Giới (1/2) 1-2 tháng12, 1999
  WMV (132 MB)    MP4(180 MB)   MP3(43 MB)
2011 Tháng 11 9 Thứ Tư
1067
LỜI PHÁP CAM LỒ . 1881
Hướng nội lắng nghe Tự Tánh (3/3) 5.5.2000 Đào Viên, Formosa
  WMV (85 MB)    MP4(116 MB)   MP3(28 MB)
2011 Tháng 11 8 Thứ Ba
1066
LỜI PHÁP CAM LỒ . 1879
Hướng nội lắng nghe Tự Tánh (2/3) 5.5.2005 Đào Viên, Formosa
Videos Coming Soon   
2011 Tháng 11 6 Chủ Nhật
1065
LỜI PHÁP CAM LỒ . 1878
Hướng nội lắng nghe Tự Tánh (1/3) 5.5.2005 Đào Viên, Formosa
  WMV (119 MB)    MP4(162 MB)   MP3(39 MB)
2011 Tháng 11 5 Thứ Bảy
1064
LỜI PHÁP CAM LỒ . 1877
Khai ngộ là công cụ cho tất cả (3/3) 14.04.1993 Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ
  WMV (128 MB)    MP4(173 MB)   MP3(42 MB)
2011 Tháng 11 4 Thứ Sáu
1063
LỜI PHÁP CAM LỒ . 1875
Khai ngộ là công cụ cho tất cả (2/3) 14.04.1993 Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ
  WMV (100 MB)    MP4(138 MB)   MP3(33 MB)
2011 Tháng 11 2 Thứ Tư
1062
LỜI PHÁP CAM LỒ . 1874
Khai ngộ là công cụ cho tất cả (1/3) 14.04.1993 Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ
  WMV (108 MB)    MP4(149 MB)   MP3(35 MB)
2011 Tháng 11 1 Thứ Ba
1061
LỜI PHÁP CAM LỒ . 1872
Lực lượng Ki-Tô chân chính (3/3) 30 tháng 5, 1999 Helsinki, Phần Lan
  WMV (134 MB)    MP4(181 MB)   MP3(44 MB)
2011 Tháng 10 30 Chủ Nhật
1060
LỜI PHÁP CAM LỒ . 1871
Lực lượng Ki-Tô chân chính (2/3) 30 tháng 5, 1999 Helsinki, Phần Lan
  WMV (129 MB)    MP4(174 MB)   MP3(42 MB)
2011 Tháng 10 29 Thứ Bảy
1059
LỜI PHÁP CAM LỒ . 1868
Lão Tử, Trang Tử và âm nhạc Thiên Đàng (3/3) 28 tháng 2, 1993 Formosa (Đài Loan)
  WMV (60 MB)    MP4(80 MB)   MP3(20 MB)
2011 Tháng 10 26 Thứ Tư
1058
LỜI PHÁP CAM LỒ . 1867
Lão Tử, Trang Tử và âm nhạc Thiên Đàng (2/3) 28 tháng 2, 1993 Formosa (Đài Loan)
  WMV (63 MB)    MP4(85 MB)   MP3(21 MB)
2011 Tháng 10 25 Thứ Ba
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next  Last
 
 

   Tải Xuống - Các Phụ Đề Ngôn Ngữ Khác
 
  Tải Xuống Màn Hình Cuộn
  Tải Xuống MP3
 
Listen Mp3Lắng nghe  LỜI PHÁP CAM LỒ
Listen Mp3Lắng nghe  GIỮA THẦY và TRÒ
  Tải xuống MP4 cho iPhone (iPod )
  Tải xuống những băng hình không có phụ đề
  Tải Xuống theo Chương Trình
 
DANH NHÂN TRƯỜNG CHAY
GIỮA THẦY và TRÒ
LỜI PHÁP CAM LỒ
NGƯỜI TỐT VIỆC HAY
THẾ GIỚI LOÀI VẬT
THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH
TIN ĐÁNG CHÚ Ý
TRƯỜNG CHAY- LỐI SỐNG CAO THƯỢNG
VĂN NGHỆ THIÊN CUNG
  Tải Xuống theo Ngày
2017 . Tháng 9

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30