THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ GIẢNG VỀ MÔI SINH
 
Ăn Chay: Tạo Thiên Đàng Tại Thế và Ngưng Khí Hậu Thay Đổi - Sưu Tập Các Buổi Thảo Luận của Thanh Hải Vô Thượng Sư    Phần 2
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc
Phần 1 ( 70 MB )
Phần 2 ( 62 MB )
Phần 3 ( 68 MB )
Phần 4 ( 72 MB )
Phần 5 ( 76 MB )
Phần 6 ( 78 MB )
Phần 7 ( 75 MB )


Với hệ thực vật và hệ động vật, phong cảnh thiên nhiên lộng lẫy, và một sinh quyển sinh thái hỗ trợ đời sống, địa cầu kỳ diệu này là nhà của chúng ta.

Từ các thú vật đồng cư đến các rừng mưa tươi tốt và đất ban sự sống, chúng ta trân quý tất cả như món quà từ Đấng Tạo Hóa. Đây là đề tài chung trong các tín ngưỡng lớn của thế giới rằng trong thời gian lưu trú ở đây, chúng ta nên là người cai quản tốt của Mẹ Địa Cầu.

Qua nhiều năm, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã chia sẻ thông điệp có đời sống quân bình trong lúc theo đuổi con đường tâm linh. Không những chúng ta phải trưởng dưỡng linh hồn của mình, mà còn chia sẻ trách nhiệm để chăm sóc thiên nhiên và đồng loại của mình.

Qua bằng chứng khoa học gần đây nhấn mạnh chăn nuôi gia súc là nhân tố số một gây ra khí hậu thay đổi, Thanh Hải Vô Thượng Sư khẳng định thông điệp quan trọng này Ngài đã nhắc nhở gần hai thập niên trước đây: chúng ta phải ăn trường chay, nghĩa là lối ăn không thú vật và thực hành lối sống bền vững.

Hôm nay chúng tôi trình chiếu tiết mục 7 phần với tựa đề “Ăn Chay: Tạo Thiên Đàng Tại Thế Trong Khi Ngưng Khí Hậu Thay Đổi,” sưu tập những trích đoạn từ các buổi thảo luận của Thanh Hải Vô Thượng Sư liên quan những ảnh hưởng tai hại về lối ăn thịt trên sức khỏe con người, môi sinh, và cuối cùng, sự lành mạnh của địa cầu.


Kết nối liên quan
 
Thông Điệp Nhân Ái Từ Hỏa Tinh: Sống Đạo Đức & Cứu Địa Cầu - 18 tháng 1, 2009 - CA, Hoa Kỳ
 
Che Chở Duy Nhất Trong Lối Sống Đạo Đức - 24.08.2008 - Gia Nã Đại
 
Sứ Mạng Vĩ Đại: Cứu Địa Cầu - 26 tháng 11, 2008 CA, Hoa Kỳ
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Hướng Đi Cao Thượng - Phần 1 19 tháng 8, 2008 - Auckland, Tân Tây Lan
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Từ bi tạo từ bi - 17 tháng 8, 2008 Sydney, Úc Đại Lợi
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Ăn Chay: Thay Đổi Định Mệnh, Cứu Địa Cầu - 9 tháng 8, 2008 - Đại Hàn (Tiếng Anh & Đại Hàn)
 
Sống Với Lương Tâm & Tình Thương - 2 tháng 8, 2008 Bành Hồ, Formosa
 
Sống Đời Đạo Đức Theo Quy Luật Tình Thương
 
Loài Người Bẩm Sinh Từ Bi & Nhân Ái
 
Mục tiêu cao thượng & thay đổi tấm lòng có thể cứu Địa Cầu