NGƯỜI TỐT VIỆC HAY
 
Tổ chức thương mại công bằng - Nối kết doanh nghiệp bền vững   

Chào mừng quý khán giả từ bi đến với tiết mục khác của Người Tốt, Việc Hay. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu ý niệm mậu dịch công bằng, dùng giá cả hợp lý để thúc đẩy thương mại công bằng, bền vững giữa nông dân và công nhân tại các quốc gia phát triển và những công ty ở thế giới đã phát triển.

Hàng hóa mậu dịch công bình là sản phẩm người tiêu thụ như trà, hoa và hàng vải bông sản xuất với phong cách thân thiện môi sinh bởi nhà trồng trọt và sản xuất ở các quốc gia đang phát triển thưởng thức điều kiện làm việc tốt và tiếp nhận giá trị thị trường công bằng cho kết quả công việc của họ.

Ý niệm mậu dịch công bằng đã tồn tại trên 40 năm; nhưng mãi đến năm 1988 sản phẩm nhãn hiệu thương mại công bằng đầu tiên được lưu hành, và từ đó một chương trình chứng nhận chính thức được thành lập.

Sự phổ biến của hàng hóa có nhãn thương mại công bằng đã tăng vọt, với trên 2,5 tỷ Mỹ kim được dùng khắp toàn cầu trên các món này năm 2007 trợ giúp bảy triệu người tại 58 quốc gia đang phát triển.

Vị khách hôm nay là Harriet Lamb, Giám đốc Điều hành Tổ chức thương mại công bình Anh quốc sẽ cung cấp những hiểu biết sâu sắc về triết lý thương mại công bằng và Tổ chức đã cải thiện đời sống của người dân khắp thế giới ra sao.

Harriet Lamb: Thương mại công bằng là một phong trào công dân cho sự thay đổi, liên kết các nhà sản xuất ở các quốc gia đang phát triển với mọi người nơi đây để mua sản phẩm của họ hầu bảo đảm nông dân và công nhân thật sự nhận một thỏa hiệp công bằng cho sản phẩm.

Để biết thêm chi tiết về Tổ chức Thương mại công bằng, xin viếng:
www.FairTrade.org.uk

 
Tìm Tất Cả Chương Trình
 
Băng hình không có phụ đề
 
Phổ biến nhất
 Tìm mẫu số chung: Mang hòa bình đến loài người
 H.A.N.D.S trên quốc tế - Trợ giúp mọi quốc gia qua hành động và phục vụ
 Tổ chức Free the Children: Thay đổi Thế Giới Từng trẻ em một
 Liên minh A Phú Hãn - Hướng dẫn đời sống, nâng cao tinh thần
 Vòng cho sức khỏe: Liên Đoàn Bóng rổ Thiếu Nhi Venice
 Al-Manarah: Ngọn hải đăng của Nazereth cho người mù và khiếm thị
 Ái Nhĩ Lan viện trợ Zambia: Nhà tế bần nữ và Nhà giữ trẻ Mồ côi Umoyo
 Cuộc vận động Cứu Người!
 Mang hy vọng đến Palestine: Nối kết các văn hóa (Tiếng Ả Rập)
 Bianca và Michael Alexander: Dẫn dắt giới truyền thông đến một Địa Cầu ý thức