Thông Tin và Sự Kiện
 
   
 Thông báo Giải Hòa Bình Gusi

Supreme Master Television is exclusively broadcasting LIVE, on location from the Philippines, on SMTV this Wednesday, November 22.
Every year in Norway, the Nobel Prize recognizes men and women for outstanding achievements in physics, chemistry, medicine, literature, and for work in peace. And in the East, the highly respected Gusi Peace Prize represents one of the highest honors for distinguished individuals from the four corners of the globe. In recognizing the most brilliant examples of those working toward the attainment of peace and respect for human life and dignity, the Gusi Peace Prize brings out the best of human achievements, ideals and values.
Who will be the distinguished laureates of the Gusi Peace Prize 2006 this year?
Proudly presenting this exciting event, Supreme Master Television is exclusively broadcasting LIVE, on location from the Philippines. Find out who the awardees are on SMTV this Wednesday, November 22.
Be surprised and inspired this Wednesday!
GUSI PEACE PRIZE SHOW TIMES

Time Zone Schedule - November 22

 
 
  trackback : http://www.suprememastertv.com/bbs/tb.php/news_au/2

   

 
 
 

Truyền Hình Vô Thượng Sư ngưng phát hình vào ngày 2 tháng 1, 2012
Đọc Thêm...

 
VÀI NÉT VỀ ĐÀI
ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC
TƯỜNG THUẬT BÁO CHÍ
Newsletter
TƯỜNG TRÌNH BÁO CHÍ
THÔNG TIN và SỰ KIỆN
TÂM TÌNH KHÁN GIẢ
Quảng cáo Truyền Hình Vô Thượng Sư
GIỚI THIỆU THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ
CÁC HOẠT ĐỘNG CỨU TRỢ NHÂN ĐẠO CỦA THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ và HỘI QUỐC TẾ CỦA NGÀI
LIÊN LẠC VIÊN TRÊN KHẮP THẾ GIỚI
Download:
  Supreme Master TV Brochure
pdf format  Tư Liệu Báo Chí Thanh Hải Vô Thượng Sư