Thông Tin và Sự Kiện
 
   
 Nhớ đón xem tiết mục đặc biệt 11-phần của Truyền Hình Vô Thượng Sư về Ngày Kịch nghệ Thế giới UNESCO

Nhớ đón xem tiết mục đặc biệt 11 phần của Truyền Hình Vô Thượng Sư về ngày Kịch Nghệ Thế giới của UNESCO, bắt đầu ngày thứ ba, 17 tháng 4 đến ngày thứ sáu, 27 tháng 4 trên chương trình Văn Nghệ Thiên Cung.
  trackback : http://www.suprememastertv.com/bbs/tb.php/news_au/5

   

 
 
 

Truyền Hình Vô Thượng Sư ngưng phát hình vào ngày 2 tháng 1, 2012
Đọc Thêm...

 
VÀI NÉT VỀ ĐÀI
ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC
TƯỜNG THUẬT BÁO CHÍ
Newsletter
TƯỜNG TRÌNH BÁO CHÍ
THÔNG TIN và SỰ KIỆN
TÂM TÌNH KHÁN GIẢ
Quảng cáo Truyền Hình Vô Thượng Sư
GIỚI THIỆU THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ
CÁC HOẠT ĐỘNG CỨU TRỢ NHÂN ĐẠO CỦA THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ và HỘI QUỐC TẾ CỦA NGÀI
LIÊN LẠC VIÊN TRÊN KHẮP THẾ GIỚI
Download:
  Supreme Master TV Brochure
pdf format  Tư Liệu Báo Chí Thanh Hải Vô Thượng Sư