Sự thay đổi khí hậu Thông Tin
Thán khí thải trên toàn cầu tăng 49% trong 2 thập niên qua - 15 tháng 12, 2011
Loading the player ...

Tường trình mới bởi nghiên cứu gia quốc tế được xuất bản trong tạp san Biến đổi Khí Hậu Thiên nhiên, tháng 12, 2011, tuyên bố rằng thán khí thải toàn cầu thường niên từ nhiên liệu hóa thạch tăng cao nhất hơn bao giờ vào năm 2010, cũng tiêu biểu cho 49% gia tăng kể từ 1990, với tác giả kêu gọi hành động để đổi ngược chiều hướng này.

http://www.physorg.com/news/2011-12-global-carbon-emissions-billion-tons.html
http://www.nytimes.com/2011/12/05/science/earth/record-jump-in-emissions-in-2010-study-finds.html

 Đo lường từ cuộc thăm dò qua hình ảnh vệ tinh gần đây chụp rặng Hy Mã Lạp Sơn Ấn Độ-Kush, như được tường trình trong Hệ thống Khoa học và Phát triển vào tháng 12, 2011, đã cho thấy rằng sự mất mát băng đá thật sự là tới 8 lần nhiều hơn những gì được ước lượng trong các nghiên cứu trước.
http://www.scidev.net/en/south-asia/news/new-inventory-of-himalayan-glaciers-snow.html?utm_source=link&utm_medium=rss&utm_campaign=en_news
http://books.icimod.org/uploads/tmp/icimod-climate_change_in_the_hindu_kush-himalayas.pdf

Bài đăng ngày 10 tháng 12, 2011 trong báo Hoa Kỳ: Bưu điện Huffington, diễn tả một nghiên cứu bởi khoa học gia Hoa Kỳ về hồ sơ khí hậu từ 300.000 năm qua, tuyên bố rằng nếu hâm nóng toàn cầu tiếp tục với tốc độ đương thời, thì biến đổi khí hậu sẽ xảy ra trên 100 lần nhanh hơn tốc độ mà các loài có thể thích nghi.

http://www.huffingtonpost.com/2011/12/10/north-american-rattlesnake-climate-change_n_1140161.html?ref=green
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0028554