Sự thay đổi khí hậu Thông Tin
Jerry Brown, Arnold Schwarzenegger kêu gọi có chính sách năng lượng xanh - 24 tháng 12, 2011

Vào giữa tháng 12, 2011, hội thảo biến đổi khí hậu tổ chức ở California, Hoa Kỳ và được tham dự bởi Chủ tịch Ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu Tiến sĩ Rajendra Pachauri, cựu Thống đốc Arnold Schwarzenegger và nhà kinh doanh Anh quốc Ngài Richard Branson, Thống đốc Jerry Brown kêu gọi hành động để ngăn ngừa và giảm bớt ảnh hưởng gia tăng của hâm nóng toàn cầu.

http://www.sacbee.com/2011/12/16/4126458/jery-brown-arnold-schwarzenegger.html
http://hosted2-2.ap.org/MOSTP/6c4f1c9b30804a70bc4ae998df74d877/Article_2011-12-15-California-Climate%20Change/id-6bd6a68466724afa8e1c1a21d3c8d414 

Khoa học gia thuộc Dịch vụ Lâm nghiệp Texas ở Hoa Kỳ tường trình ngày 20 tháng 12, 2011, rằng có tới 500 triệu cây đã bị chết trong hạn hán kéo dài và tột bực tại tiểu bang này, mà vẫn chưa cho thấy dấu hiệu giảm bớt nào.

http://www.huffingtonpost.com/2011/12/20/texas-drought-trees_n_1159637.html?ref=green
http://www.reuters.com/article/2011/12/20/us-drought-trees-texas-idUSTRE7BJ20M20111220 

Một thông báo phát hành bởi Tổng thư ký Ban Ki-moon vào ngày 18 tháng 12, 2011, tại buổi chính thức khai trương Thập niên LHQ về Sinh học Đa dạng nhấn mạnh đến hành động cần thiết cấp bách tương xứng với cam kết đã được tuyên bố bởi các quốc gia hội viên để thi hành kế hoạch chiến lược cứu sự sống động và thực vật khỏi diệt chủng và cho phép con người cùng chung sống hòa hợp với thiên nhiên.

http://www.clickgreen.org.uk/news/international-news/122963-un-launches-decade-on-biodiversity-to-stem-loss-of-world-species.html
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=40766&Cr=Biodiversity&Cr1=