PHIM VỀ THAY ĐỔI KHÍ HẬU
 
Thuần Chay Hữu Cơ Để Cứu Vãn Địa Cầu - 3 tháng 5, 2009 Lome, Togo    Phần 1
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc
Phần 1 ( 116 MB )
Phần 2 ( 99 MB )
Phần 3 ( 113 MB )
Phần 4 ( 90 MB )
Phần 5 ( 123 MB )
Phần 6 ( 126 MB )
Phần 7 ( 113 MB )
Phần 8 ( 87 MB )


Quan tâm về phúc lợi của nhân loại như kết quả từ ảnh hưởng thảm khốc của khí hậu thay đổi, các hội viên chúng tôi từ các quốc gia khác nhau tại Phi châu đã sắp xếp và tổ chức hội nghị truyền hình trực tiếp “Thuần Chay Hữu Cơ Để Cứu Vãn Địa Cầu” tại thủ đô thành phố lớn nhất của Togo, thành phố Lomé, vào ngày 9 tháng 5, 2009. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã khoan dung nhận lời thỉnh mời như vị Khách Danh Dự và chia sẻ hiểu biết của Ngài về vấn đề.

Có khoảng 2000 người tham dự từ mọi thành phần xã hội tham dự cuộc hội nghị, gồm những nhân vật quan trọng như Ông Ahoomey-Zunu Seleagodji, Thư ký của Tổng thống phủ; Ông Leandre Gebenyedji, đại biểu của thị trưởng ở Lomé; Ông Kwabena Owusu Acheampong, Phó Bộ trưởng Ngành Du lịch từ Ghana; Thomas Touk, người đại diện của cộng đồng Cameroon; Bác sĩ Kwasi Ofei Agyemang, lương y thiên nhiên liệu pháp ăn chay được nhiều người tôn kính; và ca sĩ nổi tiếng của Togo, Vanessa Worou. “Thuần Chay Hữu Cơ Để Cứu Vãn Địa Cầu” phát hình trực tiếp trên Đài Nana FM, Nostalgie, Sport FM tại Togo, HotFM tại Ghana, và Tokpa FM tại Benin.

Chúng tôi kính mời quý vị cùng theo dõi phát hình lại về hội nghị truyền hình trực tiếp với Thanh Hải Vô Thượng Sư tựa đề “Thuần Chay Hữu Cơ Để Cứu Vãn Địa Cầu,” tổ chức ngày 9 tháng 5, 2009 tại thành phố Lomé, Togo.

Kết nối liên quan
 
Hội Nghị Cứu Địa Cầu - 26 tháng 4, 2009 Hán Thành, Nam Hàn
 
Sống Bằng Nước Trái cây Cho Hòa Bình - 7 tháng 3, 2009 Culver City, CA, Hoa Kỳ
 
Hội Nghị Truyền Hình với Thanh Hải Vô Thượng Sư: SOS - Cứu Địa Cầu - 6 tháng 3, 2009 Xalapa, Mễ Tây Cơ
 
Hội Nghị Quốc Tế SOS với Thanh Hải Vô Thượng Sư Hâm Nóng Toàn Cầu - 27 tháng 1, 2009 - Mông Cổ
 
Hội Thảo “Ngưng Hâm Nóng Toàn Cầu: Hành Động Bây Giờ” với Thanh Hải Vô Thượng Sư