KHOA HỌC GIA VỀ KHÍ HẬU THAY ĐỔI
 
Băng tan Bắc Băng Dương: Phỏng vấn Tiến sĩ Greg Flato    Phần 1
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc
Phần 1 ( 34 MB )
Phần 2 ( 46 MB )

 

Kết nối liên quan
 
Băng tan Nam Cực: Phỏng vấn giáo sư Peter Barrett
 
Tài nguyên quý giá của Địa Cầu: Sự quan trọng của thủy học
 
Vai trò quan trọng của băng đá Bắc Băng Dương:Phỏng vấn Tiến sĩ Ted Scambos & Mark Serreze
 
Cao điểm của Địa Cầu, tìm hiểu với Tiến sĩ James Hansen, Giám đốc Viện Nghiên cứu Không gian Goddard của NASA