PHIM VỀ THAY ĐỔI KHÍ HẬU
 
NGUỒN GỐC CAO THƯỢNG Thông thiên học: Từ bi là quy luật tối hậu   
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc
( 6 MB )


Kết nối liên quan
 
Khoa học gia xác nhận giải pháp ăn chay
 
Các Nhà Lãnh Đạo Thế Giới về Khí Hậu Thay Đổi 2
 
Các Nhà Lãnh Đạo Thế Giới về Khí Hậu Thay Đổi
 
Quốc hội Âu Châu ủng hộ việc giảm thiểu tiêu thụ thịt để giảm khí nhà kính.
 
Lời kêu gọi ăn chay đến nhà lãnh đạo & thuần chay trên thế giới
 
Ăn thịt là sát nhân số một