PHIM VỀ THAY ĐỔI KHÍ HẬU
 
Chúng ta vẫn có thể cứu địa cầu - Chỉ cần ăn thuần chay   
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc
( 12 MB )


Kết nối liên quan
 
Đừng bỏ mọi thứ để là người cứu thế giới: CHỈ ĂN THUẦN CHAY
 
Làm Sao Để Ăn Chay cho Người Bắt Đầu
 
GIẢI PHÁP cho ĐỊA CẦU từ Thanh Hải Vô Thượng Sư
 
Khoa học gia xác nhận giải pháp ăn chay
 
Một thông điệp khẩn cấp từ Thanh Hải Vô Thượng Sư