PHIM VỀ THAY ĐỔI KHÍ HẬU
 
Thế giới thuần chay, thế giới hòa bình: Một chọn lựa ý thức   
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc
Phần 1 ( 86 MB )
Phần 2 ( 99 MB )
Phần 3 ( 99 MB )
Phần 4 ( 115 MB )
Phần 5 ( 115 MB )
Phần 6 ( 91 MB )
Phần 7 ( 91 MB )
Phần 8 ( 143 MB )
Phần 9 ( 117 MB )Kết nối liên quan
 
Đại hội trường chay Trung Đông thứ nhất (MEVEG)
 
Các nhà lãnh đạo bảo tồn tương lai chúng ta: Bước tiến và ưu tiên về biến đổi khí hậu 3.11.2010 (1/7) Anh quốc
 
Nhân loại thăng tiến nhanh vào thời đại Hoàng Kim - Hội thảo biến đổi khí hậu, Hoa Thịnh Đốn (1/9) 8.11.2009 Hoa KỲ
 
Thuần chay hữu cơ cho sự thịnh vượng và cứu Địa Cầu thoát khỏi biến đổi khí hậu 22.10.2009 (1/8) Nam Dương
 
Ra mắt sách "Loài Hoang Dã Cao Quý" của Thanh Hải Vô Thượng Sư, ấn bản tiếng Đức & Pháp & "Những Chú Chó Trong Đời Tôi" tiếng Ba Lan (1/5) 18.10, 2009, Đức