DANH NHÂN TRƯỜNG CHAY
 
Giới thiệu những người trường chay nổi tiếng trong quá khứ và hiện tại, cùng lối sống từ bi của họ
 1  2  3  4  5  Last
Ngày phát hình: 2010 Tháng 6 5
Ngày phát hình: 2011 Tháng 9 17
Ngày phát hình: 2011 Tháng 12 31
Ngày phát hình: 2011 Tháng 12 17
Ngày phát hình: 2011 Tháng 12 3
Ngày phát hình: 2010 Tháng 8 29
  
Ngày phát hình: 2011 Tháng 11 12
Ngày phát hình: 2011 Tháng 10 29
Phần 1
Phần 2
Ngày phát hình: 2011 Tháng 10 22
Ngày phát hình: 2011 Tháng 9 24
Phần 1
Phần 2
Ngày phát hình: 2011 Tháng 9 10
Ngày phát hình: 2011 Tháng 9 3
Ngày phát hình: 2011 Tháng 8 27
Ngày phát hình: 2011 Tháng 8 13
Phần 1
Phần 2
Ngày phát hình: 2010 Tháng 8 29
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
  
PHỤ ĐỀ    

 1  2  3  4  5  Last
 
 
DANH NHÂN TRƯỜNG CHAY
 
Phổ biến nhất
 NGUỒN GỐC CAO THƯỢNG Thông thiên học: Từ bi là quy luật tối hậu
 Spice Williams-Crosby: Câu chuyện về nữ diễn viên phim hành động Hollywood
 Hoàng hậu của lối sống khỏe mạnh và bền vững, Hiển Long (Tiếng Trung Hoa)
 DANH NHÂN TRƯỜNG CHAY Yogi Cameron, từ danh vọng đến thanh nhàn: Hành trình về giác ngộ P2/3
 Những ngôi sao rực rỡ: Chia sẻ ánh sáng qua âm nhạc
 Hành động nhân ái: Trái tim cao thượng của người bảo vệ thú vật và nữ diễn viên Eliza Roberts
 Sức khỏe lượng tử với tác giả và chuyên gia sức khỏe Kathy Freston
 Người đẹp tuổi vàng Bette Calman: Ngôi sao du-già 83 xuân xanh
 Joanne Rose, Ngôi sao đang nổi và người nhìn xa thuần chay
 Tác giả & nhà minh họa Ruby Roth: Tô điểm Chân Lý và lòng từ bi