DANH NHÂN TRƯỜNG CHAY
 
Giới thiệu những người trường chay nổi tiếng trong quá khứ và hiện tại, cùng lối sống từ bi của họ
 1  2  3  4  5  Last
Ngày phát hình: 2010 Tháng 6 5
Ngày phát hình: 2011 Tháng 9 17
Ngày phát hình: 2011 Tháng 12 31
Ngày phát hình: 2011 Tháng 12 17
Ngày phát hình: 2011 Tháng 12 3
Ngày phát hình: 2010 Tháng 8 29
  
Ngày phát hình: 2011 Tháng 11 12
Ngày phát hình: 2011 Tháng 10 29
Phần 1
Phần 2
Ngày phát hình: 2011 Tháng 10 22
Ngày phát hình: 2011 Tháng 9 24
Phần 1
Phần 2
Ngày phát hình: 2011 Tháng 9 10
Ngày phát hình: 2011 Tháng 9 3
Ngày phát hình: 2011 Tháng 8 27
Ngày phát hình: 2011 Tháng 8 13
Phần 1
Phần 2
Ngày phát hình: 2010 Tháng 8 29
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
  
PHỤ ĐỀ    

 1  2  3  4  5  Last
 
 
DANH NHÂN TRƯỜNG CHAY
 
Phổ biến nhất
 NGUỒN GỐC CAO THƯỢNG Thông thiên học: Từ bi là quy luật tối hậu
 Spice Williams-Crosby: Câu chuyện về nữ diễn viên phim hành động Hollywood
 DANH NHÂN TRƯỜNG CHAY Yogi Cameron, từ danh vọng đến thanh nhàn: Hành trình về giác ngộ P2/3
 Hoàng hậu của lối sống khỏe mạnh và bền vững, Hiển Long (Tiếng Trung Hoa)
 Hành động nhân ái: Trái tim cao thượng của người bảo vệ thú vật và nữ diễn viên Eliza Roberts
 Những ngôi sao rực rỡ: Chia sẻ ánh sáng qua âm nhạc
 Sức khỏe lượng tử với tác giả và chuyên gia sức khỏe Kathy Freston
 Người đẹp tuổi vàng Bette Calman: Ngôi sao du-già 83 xuân xanh
 Tác giả & nhà minh họa Ruby Roth: Tô điểm Chân Lý và lòng từ bi
 Joanne Rose, Ngôi sao đang nổi và người nhìn xa thuần chay