38.  
Veganos del Paraguay  
http://www.facebook.com/groups/veganosdelparaguay/
 Đọc trọn bài trên  http://www.facebook.com/groups/veganosdelparaguay/  
37.  
Tiến Hóa Cho Thú Vật  
36.  
Trưởng ban khí hậu Lord Stern: từ bỏ thịt để cứu địa cầu  
Thời báo Thời Đại
 Đọc trọn bài trên  Thời báo Thời Đại  
35.  
Lãnh vực sát sinh: Phí tổn thật sự về thịt rẻ tại Âu châu  
Tạp chí Nhà sinh thái học
 Đọc trọn bài trên  Tạp chí Nhà sinh thái học  
34.  
8 Lý do bạn nên ngừng uống sữa bây giờ  
alternet.org
 Đọc trọn bài trên  alternet.org  
33.  
Một Đời Sống Được Kết Nối - THUẦN CHAY  
nonviolenceunited.org
 Đọc trọn bài trên  nonviolenceunited.org  
32.  
MỘT NHIỆM VỤ THIÊNG LIÊNG: Áp dụng những giá trị Do Thái để giúp chữa lành thế giới  
Hội Ăn chay Do Thái tại Bắc Mỹ
 Đọc trọn bài trên  Hội Ăn chay Do Thái tại Bắc Mỹ  
31.  
Nói chuyện với Mark Bittman: Những gì chúng ta ăn có gì sai trái  
Ted.com
 Đọc trọn bài trên  Ted.com  
30.  
Inika - Mỹ Phẩm Thuần Chay  
http://www.inikacosmetics.co.uk
 Đọc trọn bài trên  http://www.inikacosmetics.co.uk  
29.  
veggiepets.com  
http://www.veggiepets.com/
 Đọc trọn bài trên  http://www.veggiepets.com/  
28.  
SuperVegan  
http://www.supervegan.com/
 Đọc trọn bài trên  http://www.supervegan.com/  
27.  
Veggie Vision  
http://www.veggievision.co.uk/
 Đọc trọn bài trên  http://www.veggievision.co.uk/  
26.  
Tuần lễ Ăn chay Toàn Thế giới  
http://www.vegetarianweek.org/
 Đọc trọn bài trên  http://www.vegetarianweek.org/  
25.  
Cuộc hội tụ Thương Địa Cầu  
http://www.loveearthgathering.com/
 Đọc trọn bài trên  http://www.loveearthgathering.com/  
24.  
Ngày Thuần chay Thế giới '08  
http://www.worldveganday.org/
 Đọc trọn bài trên  http://www.worldveganday.org/  
 1  2  3  Last