Climate Change Conference with Supreme Master Ching Hai
 
Đại hội trường chay Trung Đông thứ nhất (MEVEG)   
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc  
Phần 1 ( 86 MB )
Phần 2 ( 108 MB )
Phần 3 ( 117 MB )
Phần 4 ( 122 MB )
Phần 5 ( 111 MB )Kết nối liên quan
 
Các nhà lãnh đạo bảo tồn tương lai chúng ta: Bước tiến và ưu tiên về biến đổi khí hậu 3.11.2010 (1/7) Anh quốc
 
Nhân loại thăng tiến nhanh vào thời đại Hoàng Kim - Hội thảo biến đổi khí hậu, Hoa Thịnh Đốn (1/9) 8.11.2009 Hoa KỲ
 
Thuần chay hữu cơ cho sự thịnh vượng và cứu Địa Cầu thoát khỏi biến đổi khí hậu 22.10.2009 (1/8) Nam Dương
 
Bảo vệ nhà chúng ta với TÌNH THƯƠNG (1/8) 11.10.2009 Đài Trung, Formosa (Đài Loan)
 
Hâm nóng toàn cầu: Vâng, có một giải pháp (1/4) 12.09.2009 Lima, Peru
trackback : http://www.suprememastertv.com/bbs/tb.php/sos_video_au/171