Climate Change Conference with Supreme Master Ching Hai
 
SOS: Hội Thảo Ngưng Hâm Nóng Toàn Cầu - 27 tháng 7, 2008 Đông Kinh, Nhật Bản   
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc  
Phần 1 ( 78 MB )
Phần 2 ( 86 MB )
Phần 3 ( 91 MB )Kết nối liên quan
 
Hội Nghị Quốc Tế Khí Hậu Thay Đổi
 
Lúc Khẩn Cấp Để Cứu Địa Cầu: Hội Thảo Tôi Có Thể Làm Gì?
 
Phát hình lại SOS! Hội Thảo Quốc Tế Về Hâm Nóng Toàn Cầu, Với Vị Khách Đặc Biệt, Thanh Hải Vô Thượng Sư
trackback : http://www.suprememastertv.com/bbs/tb.php/sos_video_au/38