Các chương trình truyền hình - VƯỜN ĐIỆN ẢNH
Phim về đức tin: "Luôn luôn” "Những bí mật của Jonathan Sperry” & “Johnny”