Đọc thêm lịch phát hình
 
     
   
  2011-12-29     Thu
: : LỜI PHÁP CAM LỒ : :
Cấm uống rượu


: : THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH : :
VƯỜN ĐiỆN ẢNH
Phim Nam Phi:
"Đức tin như khoai tây,"
"Sư tử trắng"
và "Sự sống trên hết"


      WMV (33 MB)     MP4(45 MB)   MP3(11 MB)
: : TRƯỜNG CHAY- LỐI SỐNG CAO THƯỢNG : :
Anh hùng chó 2011:
Tình thương
và trung thành
trên hết: :GIỮA THẦY và TRÒ : :
Tình thương
của Minh Sư (3/3)
Melbourne, Úc
14 tháng 3, 1993


      WMV (83 MB)     MP4(113 MB)   MP3(27 MB)
: : THẾ GIỚI LOÀI VẬT : :
Loài vật yêu mến
tại Belize

: : VĂN NGHỆ THIÊN CUNG : :
Chèo Âu Lạc
(Việt Nam)
Nước mắt vua Đinh
(2/2)


   

 
  Truyền Hình Vô Thượng Sư ngưng phát hình vào ngày 2 tháng 1, 2012
Đọc Thêm...