Đừng để lỡ
 
   
GIỮA THẦY và TRÒ      Tháng 1 - 1 - Chủ Nhật
A New Year of Compassion: Special Message from Supreme Master Ching Hai December 31, 2011 - Los Angeles, California, USA
      WMV (52 MB)     MP4(70 MB)   MP3(33 MB)

   

 
  Truyền Hình Vô Thượng Sư ngưng phát hình vào ngày 2 tháng 1, 2012
Đọc Thêm...