Tải Xuống
  
Bấm vào WMV, MP4 or MP3 để tải xuống tập tin
Bài viết 7,985
no

Tải xuống

Xem
Ngày phát hình Ngày
7985
GIỮA THẦY và TRÒ . 1937
Love for All Beings Videoconference with Indiana Center, USA September 1, 2002
  WMV (70 MB)    MP4(94 MB)   MP3(23 MB)
2012 Tháng 1 3 Thứ Ba
7984
THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH . 1936
Vì sao tôi ăn chay - Chuyện có thật đầy cảm hứng
  WMV (56 MB)    MP4(77 MB)   MP3(18 MB)
2012 Tháng 1 2 Thứ Hai
7983
THẾ GIỚI LOÀI VẬT . 1936
SỐNG VUI SỐNG KHỎE Giảm phí tổn y tế và cổ vũ khỏe mạnh bằng lối sống
  WMV (89 MB)    MP4(120 MB)   MP3(29 MB)
2012 Tháng 1 2 Thứ Hai
7982
VĂN NGHỆ THIÊN CUNG . 1936
Khoa Học & Tâm Linh Thể nghiệm cận tử: Hành trình của linh hồn
  WMV (31 MB)    MP4(41 MB)   MP3(10 MB)
2012 Tháng 1 2 Thứ Hai
7981
TRƯỜNG CHAY- LỐI SỐNG CAO THƯỢNG . 1936
Mận hầm quả mộc qua kiểu Ba Tư Hương vị chua ngọt đầy màu sắc
2012 Tháng 1 2 Thứ Hai
7980
TIN ĐÁNG CHÚ Ý . 1936

  WMV (132 MB)    MP4(179 MB)   MP3(43 MB)
2012 Tháng 1 2 Thứ Hai
7979
GIỮA THẦY và TRÒ . 1936
Tình thương cho muôn loài (2/2) Indiana, Hoa Kỳ 1 tháng 9, 2002
  WMV (101 MB)    MP4(137 MB)   MP3(33 MB)
2012 Tháng 1 2 Thứ Hai
7978
GIỮA THẦY và TRÒ . 1935
Ngài Giác Thông: Ni Sư Trung Hoa sống bằng nước đầy khích lệ (4/4)
  WMV (52 MB)    MP4(70 MB)   MP3(33 MB)
2012 Tháng 1 1 Chủ Nhật
7977
TRƯỜNG CHAY- LỐI SỐNG CAO THƯỢNG . 1935
NGUỒN GỐC CAO THƯỢNG Phật giáo Tây Tạng: Từ bi là tinh hoa (2/2)
  WMV (43 MB)    MP4(58 MB)   MP3(14 MB)
2012 Tháng 1 1 Chủ Nhật
7976
TIN ĐÁNG CHÚ Ý . 1935

  WMV (133 MB)    MP4(180 MB)   MP3(43 MB)
2012 Tháng 1 1 Chủ Nhật
7975
VĂN NGHỆ THIÊN CUNG . 1935
Cung chúc tân xuân 2012 từ Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư và thân hữu
  WMV (83 MB)    MP4(113 MB)   MP3(27 MB)
2012 Tháng 1 1 Chủ Nhật
7974
THẾ GIỚI LOÀI VẬT . 1935
Người Tốt, Việc Hay: Tiến sĩ Habiba Sarabi Thống đốc tạo hòa bình của A Phú Hãn
  WMV (39 MB)    MP4(52 MB)   MP3(13 MB)
2012 Tháng 1 1 Chủ Nhật
7973
THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH . 1935
Thần kỳ cảm ứng "Sống sót sau khi bị sốc" & "Chăm sóc gia đình"
  WMV (65 MB)    MP4(87 MB)   MP3(21 MB)
2012 Tháng 1 1 Chủ Nhật
7972
TRƯỜNG CHAY- LỐI SỐNG CAO THƯỢNG . 1934
DANH NHÂN CHAY Bay trên làn đá mỏng với anh hùng khúc côn cầu trên băng Mike Zigomanis
  WMV (48 MB)    MP4(65 MB)   MP3( MB)
2011 Tháng 12 31 Thứ Bảy
7971
TIN ĐÁNG CHÚ Ý . 1934

  WMV (117 MB)    MP4(159 MB)   MP3(38 MB)
2011 Tháng 12 31 Thứ Bảy
 
 

   Tải Xuống - Các Phụ Đề Ngôn Ngữ Khác
 
  Tải Xuống Màn Hình Cuộn
  Tải Xuống MP3
 
Listen Mp3Lắng nghe  LỜI PHÁP CAM LỒ
Listen Mp3Lắng nghe  GIỮA THẦY và TRÒ
  Tải xuống MP4 cho iPhone (iPod )
  Tải xuống những băng hình không có phụ đề
  Tải Xuống theo Chương Trình
 
DANH NHÂN TRƯỜNG CHAY
GIỮA THẦY và TRÒ
LỜI PHÁP CAM LỒ
NGƯỜI TỐT VIỆC HAY
THẾ GIỚI LOÀI VẬT
THƠ NHẠC TÌNH YÊU và TÂM LINH
TIN ĐÁNG CHÚ Ý
TRƯỜNG CHAY- LỐI SỐNG CAO THƯỢNG
VĂN NGHỆ THIÊN CUNG
  Tải Xuống theo Ngày
2017 . Tháng 9

Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30