THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ GIẢNG VỀ MÔI SINH
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Thay đổi cách ăn uống của chúng ta để tiết kiệm nước cho thế giới (1/4) - Sưu tập những bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư   
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc  
Phần 1 ( 61 MB )
Phần 2 ( 62 MB )
Phần 3 ( 56 MB )
Phần 4 ( 66 MB )


Kết nối liên quan
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Thuần chay: Con đường đến hòa bình (1/3) - Sưu tập những bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Cách tốt nhất để hồi phục đa dạng sinh học của Địa Cầu (1/5) - Sưu tập những bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Giải pháp thật sự cho một xã hội không khí thải (1/4) - Sưu tập những bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Thuần chay là cách duy nhất để duy trì Địa Cầu bền vững (1/4) - Sưu tập những bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư
trackback : http://www.suprememastertv.com/bbs/tb.php/environment_au/52