THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ GIẢNG VỀ MÔI SINH
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Trước tiên hãy ăn chay rồi phát triển kỹ nghệ bền vững (1/5) - Sưu tập những bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư   
Nếu quý vị muốn kèm phim này vào diễn đàn hoặc trang mạng của quý vị, xin vui lòng bấm vào các địa chỉ mạng sau đây để sao chép mã nguồn  sao chép bản gốc  
Phần 1 ( 49 MB )
Phần 2 ( 58 MB )
Phần 3 ( 57 MB )
Phần 4 ( 50 MB )
Phần 5 ( 48 MB )


Kết nối liên quan
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Phục vụ người khác bằng tâm mình (1/2) 27.08.2008
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Cứu vãn Địa Cầu: Tránh sản xuất thịt - Sưu tập những bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư (1/6)
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Canh tác hữu cơ phục hồi sự cân bằng lành mạnh của Địa Cầu - Sưu tập những bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư (1/5)
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Cứu vãn Địa Cầu chúng ta khỏi nghiệp sát - Sưu tập những bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư (1/6)
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Những bí ẩn về Kim Tinh (1/14) 29.08.2009
trackback : http://www.suprememastertv.com/bbs/tb.php/environment_au/55