KỸ THUẬT THỜI HOÀNG KIM
  
Ngày phát hình: 2011 Tháng 12 23
Phần 1
Phần 2
Ngày phát hình: 2011 Tháng 12 9
Phần 1
Phần 2
Ngày phát hình: 2011 Tháng 11 11
Phần 1
Phần 2
Ngày phát hình: 2011 Tháng 11 4
Ngày phát hình: 2011 Tháng 8 19
Ngày phát hình: 2011 Tháng 7 29
Ngày phát hình: 2011 Tháng 7 15
Phần 1
Phần 2
Ngày phát hình: 2011 Tháng 7 8
Ngày phát hình: 2011 Tháng 6 24
Phần 1
Phần 2
Ngày phát hình: 2011 Tháng 6 17
Ngày phát hình: 2011 Tháng 6 10
Ngày phát hình: 2011 Tháng 6 3
Ngày phát hình: 2011 Tháng 5 13
Ngày phát hình: 2011 Tháng 4 29
Ngày phát hình: 2011 Tháng 4 15
Phần 1
Phần 2

 
Tìm Tất Cả Chương Trình
 
Băng hình không có phụ đề
KỸ THUẬT THỜI HOÀNG KIM
 
Phổ biến nhất
 Giao diện máy tính-não: Biến suy nghĩ thành hành động
 Giới thiệu cách chế tạo ga oxy-hydrô
 Năng lượng Khaiko: Giải pháp cho một thế giới xanh hơn
 Tàu đất Brighton: Tòa nhà sinh thái bền vững cho một thế giới xanh
 Thiết kế tương lai hòa bình và tiến bộ: Jacque Fresco và dự án Kim Tinh
 Bộ phận giả cho thú vật: Truyện đầy cảm hứng của cá heo tên Winter
 Kim Lloyd Godson: Nhà phát minh những giải pháp bền vững
 Diễn đàn năng lượng tương lai Âu châu 2011: Bảo đảm tương lai sạch
 Vincent Callebaut: Kiến trúc sinh thái cho kỷ nguyên hoàng kim
 Viện Nghệ thuật Đất và Kiến trúc tại California: Tòa nhà bền vững trong sự hài hòa với thiên nhiê