NGƯỜI TỐT VIỆC HAY
 
Bước lên để xem trình diễn lưu động về sống bền vững   

 
Tìm Tất Cả Chương Trình
 
Băng hình không có phụ đề
 
Phổ biến nhất
 Tìm mẫu số chung: Mang hòa bình đến loài người
 H.A.N.D.S trên quốc tế - Trợ giúp mọi quốc gia qua hành động và phục vụ
 Tổ chức Free the Children: Thay đổi Thế Giới Từng trẻ em một
 Liên minh A Phú Hãn - Hướng dẫn đời sống, nâng cao tinh thần
 Vòng cho sức khỏe: Liên Đoàn Bóng rổ Thiếu Nhi Venice
 Cuộc vận động Cứu Người!
 Al-Manarah: Ngọn hải đăng của Nazereth cho người mù và khiếm thị
 Mang hy vọng đến Palestine: Nối kết các văn hóa (Tiếng Ả Rập)
 Ái Nhĩ Lan viện trợ Zambia: Nhà tế bần nữ và Nhà giữ trẻ Mồ côi Umoyo
 Bianca và Michael Alexander: Dẫn dắt giới truyền thông đến một Địa Cầu ý thức