NGƯỜI TỐT VIỆC HAY
 
Bước lên để xem trình diễn lưu động về sống bền vững   

 
Tìm Tất Cả Chương Trình
 
Băng hình không có phụ đề
 
Phổ biến nhất
 Tìm mẫu số chung: Mang hòa bình đến loài người
 Tổ chức Free the Children: Thay đổi Thế Giới Từng trẻ em một
 H.A.N.D.S trên quốc tế - Trợ giúp mọi quốc gia qua hành động và phục vụ
 Liên minh A Phú Hãn - Hướng dẫn đời sống, nâng cao tinh thần
 Vòng cho sức khỏe: Liên Đoàn Bóng rổ Thiếu Nhi Venice
 Mang hy vọng đến Palestine: Nối kết các văn hóa (Tiếng Ả Rập)
 Cuộc vận động Cứu Người!
 Bianca và Michael Alexander: Dẫn dắt giới truyền thông đến một Địa Cầu ý thức
 Al-Manarah: Ngọn hải đăng của Nazereth cho người mù và khiếm thị
 Tìm Sự Chuyển Hóa Nhân Sinh: Tiến sĩ Alfredo Sfeir-Younis và Viện Zambuling cho hòa bình thế giới