TÂM TÌNH KHÁN GIẢ
 
Chủ đề :   Feb 2012 & Website setup is Ace !!! Thanx
Người gửi :    Ms Debbie
Thời gian :    February 5, 2012
Thành Phố :   Exeter
Quốc gia :    UK
Hey, it's fabulous the way you have continuous play on the website and
now on YouTube. It's Feb and your're long gone, but but it feels like
you're not gone at all. There's only snippets missing - like the
Noteworthy News Team, the jokes, the charming bits like 'Beautiful' at
the bird feeding lady etc. And not to forget, the updated news of climate
issues around the world.  But I guess all the viewers could supply that,
on Twitter or Facebook. That would be useful. And you're still an
education - like the Tripitaka Koreana video- good. Love the Veg Anthem. And I loved JiYoun Kim, what a violinist, sensational!
Thank you very very much. And a whole lot more much too!
Love it !!! <3 it !!!


 
 
 

Truyền Hình Vô Thượng Sư ngưng phát hình vào ngày 2 tháng 1, 2012
Đọc Thêm...

 
VÀI NÉT VỀ ĐÀI
ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC
TƯỜNG THUẬT BÁO CHÍ
Newsletter
TƯỜNG TRÌNH BÁO CHÍ
THÔNG TIN và SỰ KIỆN
TÂM TÌNH KHÁN GIẢ
Quảng cáo Truyền Hình Vô Thượng Sư
GIỚI THIỆU THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ
CÁC HOẠT ĐỘNG CỨU TRỢ NHÂN ĐẠO CỦA THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ và HỘI QUỐC TẾ CỦA NGÀI
LIÊN LẠC VIÊN TRÊN KHẮP THẾ GIỚI
Download:
  Supreme Master TV Brochure
pdf format  Tư Liệu Báo Chí Thanh Hải Vô Thượng Sư