Do Thanh Hải Vô Thượng Sư biên soạn và đạo diễn từ xa, phim tập mới Vua và v.v. là một câu truyện nguyên thủy báo hiệu sự nguy hiểm phía trước, tình cảm thơ mộng dễ thương, cốt truyện ngạc nhiên,hài hước thông minh, và tâm linh sâu sắc, đồng thời báo tin cho khán giả biết về 4 yếu tố giết người: thịt, thuốc phiện, sản phẩm thuốc lá, và rượu.

Nhớ xem buổi chiếu ra mắt thế giới lần đầuphim “Vua và v.v.” trên Văn Nghệ Thiên Cung
.
Buổi chiếu bắt đầu vào thứ năm, 15 tháng 7.