Loving Hut - Chuỗi Nhà Hàng Thuần Chay Quốc Tế
Loving Hut được thành lập với một viễn ảnh rằng mọi chúng sinh có thể sống trong hòa bình, tình thương và hài hòa với nhau và trên địa cầu. Chuỗi nhà hàng chay Loving Hut mới được khai trương khắp thế giới. Nhà hàng này là một sự thỉnh mời đến ẩm thực ngon được chế biến với các vật liệu thuần chay bổ dưỡng, cung ứng một điểm khởi đầu có thể có được dành cho những người đang tạo sự chuyển tiếp cao thượng sang dinh dưỡng bằng thực vật.
    Tổng Số Tiệm : 24
Hoa Kỳ - Hawaii - Honolulu/Pensacola  
Địa Chỉ
1102 Pensacola Street Honolulu, HI 96814 USA
Điện Thoại
(808) 626-5626
Trang mạng
lovinghut.us/honolulu_02/
Giờ Mở Cửa
Monday - Friday: Lunch: 10:30 AM - 2:30 PM Dinner: 5:30 PM - 8:30 PM Closed From 2:30
Hoa Kỳ - Hawaii - Honolulu/King  
Địa Chỉ
1614 South King Street Honolulu, Hawaii 96826 USA
Điện Thoại
(808) 373-6465
Trang mạng
lovinghut.us/honolulu/
Giờ Mở Cửa
Monday - Friday: Open: 10:30 AM - 2:30 PM Open: 5:30 PM - 8:30 PM Closed From 2:30 PM
Hoa Kỳ - Pennsylvania - Pittsburgh  
Địa Chỉ
5474 Campbells Run Road Pittsburgh, PA 15205 USA
Điện Thoại
(412) 787-2727
Trang mạng
lovinghut.us/pittsburgh_01/
Hoa Kỳ - Pennsylvania - Philadelphia  
Địa Chỉ
742 South Street Philadelphia, PA 19147 USA
Điện Thoại
(215) 454-2898
Trang mạng
lovinghut.us/philadelphia_01
Giờ Mở Cửa
Sunday - Thursday: 11 AM - 9 PM Friday & Saturday: 11 AM - 10 PM
Hoa Kỳ - Texas - Arlington  
Địa Chỉ
4515 Matlock Road # 123 Arlington, TX 76018 USA
Điện Thoại
(817) 472-0550
Trang mạng
lovinghut.us/arlington_01/
Giờ Mở Cửa
Monday; Wednesday - Saturday: 11 AM - 9 PM Sunday: 12 PM - 9 PM Tuesday: Closed
Hoa Kỳ - Massachusetts - Chandler  
Địa Chỉ
415 Chandler Street Worcester, MA 01602 USA
Điện Thoại
(508) 459-0367
Trang mạng
lovinghut.us/worcester/
Giờ Mở Cửa
Monday - Thursday: 11 AM - 9 PM Friday & Saturday: 11 AM - 10 PM Sunday: Closed
Hoa Kỳ - Massachusetts - Hamilton  
Địa Chỉ
56 Hamilton Street, Worcester, Massachusetts 01604 USA
Điện Thoại
+(508) 831-1322
Trang mạng
lovinghut.us/worcester_02/
Giờ Mở Cửa
Tuesay - Saturday: 11 AM - 9 PM Sunday: 12 PM - 9 PM Monday: Closed
Hoa Kỳ - Cape Coral  
Địa Chỉ
1918 Del Prado Blvd S. #3 Cape Coral, FL
Điện Thoại
(239) 424-8433
Trang mạng
lovinghut.us/capecoral/
Giờ Mở Cửa
MON-SAT 11:00am - 8:00pm SUN 5:00PM - 8:00PM
Hoa Kỳ - Orlando  
Địa Chỉ
2101 E Colonial Drive, Orlando, FL, 32803,
Điện Thoại
407-894-5673 Fax: 407-601-3980
Trang mạng
www.lovinghut.us/florida/
Giờ Mở Cửa
11:00am-9:00pm Mon, Wed-Sat 3:00pm-9:00pm Sun (Buffet) Closed on Tuesdays
Hoa Kỳ - San Francisco - Westfield  
Địa Chỉ
845 Market Street Westfield San Francisco Centre Food Emporium #12 San Francisco, CA
Điện Thoại
(415) 975-3888
Trang mạng
lovinghut.us/sf_westfield
Giờ Mở Cửa
Monday – Saturday: 10 AM–8:30 PM Sunday: 10 AM–7 PM
Hoa Kỳ - Orange  
Địa Chỉ
237 S. Tustin Street Orange, CA 92866
Điện Thoại
(714) 464-0544
Trang mạng
lovinghut.us/orange
Giờ Mở Cửa
Monday - Saturday 10AM - 8 PM Closed Sundays
Hoa Kỳ - Huntington Beach  
Địa Chỉ
19891 Brookhurst St Huntington Beach, CA 92646-4259
Điện Thoại
714-962-6449
Trang mạng
lovinghut.us/huntingtonbeach/
Giờ Mở Cửa
Monday to Saturday 11 AM - 9 PM Sunday 12 PM - 9 PM
Hoa Kỳ - New York City  
Địa Chỉ
348 7th Avenue New York, NY 10001
Điện Thoại
212-760-1900
Trang mạng
lovinghut.us/newyorkcity/
Giờ Mở Cửa
REGULAR HOURS: MONDAY - FRIDAY 11 - 9 PM SATURDAY 11 AM - 8 PM / Closed Sunday
Hoa Kỳ - Houston  
Địa Chỉ
2825 S. Kirkwood Rd Houston Texas 77082
Điện Thoại
(281) 531-8882
Giờ Mở Cửa
Everyday 11AM - 9PM
Hoa Kỳ - Orange County  
Địa Chỉ
27522 Antonio Pkwy. Suite P2 Ladera Ranch, Ca 92694
Điện Thoại
949-365-1077
Trang mạng
lovinghut.us/orangecounty/
Hoa Kỳ - Georgia - Atlanta  
Địa Chỉ
6385 Spalding Drive, Suite E, Norcross, GA. 30092
Điện Thoại
678-421-9191
Trang mạng
lovinghut.us/georgia/
Giờ Mở Cửa
MONDAY to SATURDAY 11 am - 9 pm SUNDAY 3 pm - 9 pm
Hoa Kỳ - San Diego  
Địa Chỉ
1905 El Cajon Blvd. San Diego, CA 92104, USA
Điện Thoại
+1 (619) 683-9490
Trang mạng
www.lovinghut.us/sandiego/
Hoa Kỳ - San Jose  
Địa Chỉ
925 Blossom Hill Road Oakridge Mall, Suite 1078 San Jose, CA 95123
Điện Thoại
408.299.2795
Giờ Mở Cửa
Mon-Fri 10:30am - 9L00pm Saturday 10:00am to 9:00pm Sunday 11:00am to 6:00pm
Hoa Kỳ - Phoenix  
Địa Chỉ
3515-A W. UNION HILLS DR, GLENDALE AZ 85308
Điện Thoại
(602) 978-0393
Trang mạng
lovinghut.us/phoenix
Giờ Mở Cửa
Monday to Saturday 11am-9pm Sunday Closed
Hoa Kỳ - Florida  
Địa Chỉ
2101 E Colonial Drive, Orlando, FL, 32803
Điện Thoại
407-894-5673
Trang mạng
lovinghut.us
Giờ Mở Cửa
Mon-Sat :11:00am-9:00pm Sun :5:00pm-9:00pm
Hoa Kỳ - Alhambra  
Địa Chỉ
621 W Main Street Alhambra, CA 91801
Điện Thoại
626-289-2684
Trang mạng
lovinghut.us/alhambra
Giờ Mở Cửa
Mon - Sat : 11 - 9 PM Closed Sunday
Hoa Kỳ - Milpitas  
Địa Chỉ
516 Barber Lane Milpitas, CA 95035
Điện Thoại
(408) 943-0250
Trang mạng
lovinghut.us/milpitas/
Giờ Mở Cửa
Monday 11:00am – 2:00pm CLOSED MONDAY EVENING Tue – Fri 05:00pm – 9:00pm Sat &
Hoa Kỳ - San Francisco - Chinatown  
Địa Chỉ
1365 Stockton St. San Francisco, CA 94133
Điện Thoại
(415) 362-2199
Trang mạng
lovinghut.us/sanfrancisco
Giờ Mở Cửa
Sunday - Thursdays: 11:00 AM to 8:30 PM Friday - Saturday: 11:00 AM to 9:00 PM
Hoa Kỳ - Palo Alto  
Địa Chỉ
165 University Ave. Palo Alto, CA 94301
Điện Thoại
650 - 321- 5588
Trang mạng
ovinghut.us/paloalto
Giờ Mở Cửa
Mon. - Sat.: 11:00AM - 9:00PM

 
 
  ;::: Ăn Chay ::: 
ĂN CHAY và HÂM NÓNG TOÀN CẦU
CHƯƠNG TRÌNH GIA CHÁNH CHAY
DANH NHÂN TRƯỜNG CHAY
NGUỒN GỐC CAO THƯỢNG
NẤU ĂN ĐƠN GIẢN và BỔ DƯỠNG VỚI THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ
NGƯỜI GIAO TIẾP VỚI THÚ VẬT
NGƯNG NGƯỢC ĐÃI THÚ VẬT
PHIM ẢNH ĐẶC SẮC
NGUỒN LIỆU TRƯỜNG CHAY
KẾT NỐI
 TRẠI THÚ KHÔNG GIẾT THÚ VẬT
 NHÀ HÀNG CHAY
Loving Hut
 NHÀ HÀNG CHAY DO HỘI VIÊN CỦA HỘI ĐIỀU HÀNH
 NHỮNG NHÀ CUNG CẤP VÀ PHÂN PHỐI THỰC PHẨM CHAY