Loving Hut - Chuỗi Nhà Hàng Thuần Chay Quốc Tế
Loving Hut được thành lập với một viễn ảnh rằng mọi chúng sinh có thể sống trong hòa bình, tình thương và hài hòa với nhau và trên địa cầu. Chuỗi nhà hàng chay Loving Hut mới được khai trương khắp thế giới. Nhà hàng này là một sự thỉnh mời đến ẩm thực ngon được chế biến với các vật liệu thuần chay bổ dưỡng, cung ứng một điểm khởi đầu có thể có được dành cho những người đang tạo sự chuyển tiếp cao thượng sang dinh dưỡng bằng thực vật.
    Tổng Số Tiệm : 28
Đài Loan - Hualien Cheng Shih Chia Yuen Store(Fast Food Restaurant)  
Địa Chỉ
No.30, Datong St., Hualien City, Hualien County 97049, Taiwan (R.O.C.)
Điện Thoại
(038) 352-559 傳真:(038) 352-027
Trang mạng
www.lovinghut.com/portal/tw/
Giờ Mở Cửa
(Lunch) 11:00 am~1:30 pm (Dinner) 4:30 pm~ 8:30 pm
Đài Loan - Yilan - Xiyue Branch, Luodung  
Địa Chỉ
No.156-1, Gongjheng Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
Điện Thoại
(03) 957-3533
Giờ Mở Cửa
Monday To Sunday: (Lunch) 11:00 am~ 2:00 pm (Dinner) 4:30pm~ 8:00 pm
Đài Loan - Yilan - Chao Yang Branch (Breakfast & Lunch Store)  
Địa Chỉ
No.115, Taishan Rd., Yilan City, Yilan County 26052, Taiwan
Điện Thoại
(03) 932-6724
Trang mạng
www.lovinghut.com/portal/tw/
Giờ Mở Cửa
am 6:00 ~pm 5:00
Đài Loan - Changhua - Datong Branch, Yuanlin(Fast Food Restaurant)  
Địa Chỉ
No.250, Sec. 1, Datong Rd., Yuanlin Township, Changhua County 510, Taiwan
Điện Thoại
(04) 839-2661 傳真:(04) 839-2601
Trang mạng
www.lovinghut.com/portal/tw/
Giờ Mở Cửa
11:30~14:00 16:30~20:30
Đài Loan - Taipei - Yumin Branch, Banciao(Fast Food Restaurant)  
Địa Chỉ
No.109, Yumin St., Banciao City, Taipei County 220, Taiwan
Điện Thoại
(02) 2258-2257 傳真:(02) 2258-2239
Trang mạng
www.lovinghut.com/portal/tw/
Đài Loan - Taipei - Sung Feng Yin Branch, Hsi Chih(Fast Food Restaurant)  
Địa Chỉ
No.26, Sec. 2, Sintai 5th Rd., Sijhih City, Taipei County 22175, Taiwan (R.O.C.)
Điện Thoại
(02)2641-5059
Trang mạng
www.lovinghut.com/portal/tw/
Giờ Mở Cửa
Monday to Sunday: (Lunch) 11:00 am~ 2:00 pm (Dinner) 5:00 pm~ 9:00 p
Đài Loan - Taipei - Jing Ping , Chung Ho (Hot Pot Store)  
Địa Chỉ
No.528, Jing Ping Road,Chung Ho CIty, Taipei 235,Taiwan
Điện Thoại
(02) 2242-1192
Trang mạng
www.lovinghut.com/portal/tw/
Giờ Mở Cửa
am11:30~pm 10:30
Đài Loan - Taipei - Songde Store(Fast Food Restaurant)  
Địa Chỉ
No.247, Songde Rd., Sinyi Dist., Taipei City 11085,Taiwan
Điện Thoại
(02) 2346-0036
Giờ Mở Cửa
(Lunch) am09:30~pm02:30 (Dinner) pm04:30~pm09:00 Sunday (Lunch) am09:3
Đài Loan - Taipei Neihu Store(Fast Food Restaurant)  
Địa Chỉ
No.15, Lane 411, Sec. 1, Neihu Rd., Taipei City 11442,Taiwan
Điện Thoại
(02) 2627-0706
Giờ Mở Cửa
11:30~20:30
Đài Loan - Taipei City - Chung Hsiao ,Taipei( International Fusion Cuisine)  
Địa Chỉ
No.6, Alley 1, Lane 217, Sec. 3, Jhongsiao E. Rd., Da-an Dist., Taipei City 10653, Ta
Điện Thoại
(02) 2771-1365;2771-1352
Trang mạng
www.lovinghut.com/portal/tw/
Giờ Mở Cửa
11:30~14:00; 17:30~20:30
Đài Loan - Taipei City - Chanag chun Branch, Tai( International Fusion Cuisine)  
Địa Chỉ
No.303, Chang chun. Rd., Jhong Shan Dist., Taipei City 104, Taiwan
Điện Thoại
(02)2518-9518
Giờ Mở Cửa
am11:30~pm09:00
Đài Loan - Taitung – Xin Sheng  
Địa Chỉ
No.259, XinSheng Rd., Taitung City 950, Taiwan
Điện Thoại
089-350-915
Trang mạng
lovinghut.com/tw/Loving_Hut_Location_18.htm
Giờ Mở Cửa
11:30 ~ 20:30
Đài Loan - Pingtung – An Xin  
Địa Chỉ
No.130, Ansin 4th Side Lane,Pingtung City, Pingtung County 900,Taiwan
Điện Thoại
08-7225577
Trang mạng
lovinghut.com/tw/Loving_Hut_Location_12.htm
Giờ Mở Cửa
11:00 ~ 20:00
Đài Loan - Kaohsiung – Zhan Qian  
Địa Chỉ
No.283, Jhongshan 1st Rd., Sinsing District, Kaohsiung City 800, Taiwan
Điện Thoại
07-285-6895
Trang mạng
lovinghut.com/tw/Loving_Hut_Location_04.htm
Giờ Mở Cửa
11:30 ~ 20:30
Đài Loan - Tainan – Ma Dou  
Địa Chỉ
No.113, Singnan Rd., Madou Township, Tainan County 721,Taiwan (R.O.C.)
Điện Thoại
06-5710129、06-5712799
Trang mạng
lovinghut.com/tw/Loving_Hut_Location_15.htm
Giờ Mở Cửa
11:30 ~ 20:30
Đài Loan - Jiayi – Chui Yang  
Địa Chỉ
No.396, Chueiyang Rd., West District, Chiayi City 600, Taiwan
Điện Thoại
05-2289079
Trang mạng
lovinghut.com/tw/Loving_Hut_Location_11.htm
Giờ Mở Cửa
11:30 ~ 20:30
Đài Loan - Fu Lin – Da Tong  
Địa Chỉ
No.250, Sec. 1, Datong Rd., Yuanlin Township, Changhua County 510, Taiwan
Điện Thoại
04-839-2661
Trang mạng
lovinghut.com/tw/Loving_Hut_Location_19.htm
Giờ Mở Cửa
11:30 ~ 20:30
Đài Loan - Changhua – Yong Fu  
Địa Chỉ
No.39, Chenleng Rd., Changhua City,Changhua County 500, Taiwan
Điện Thoại
04-723-6450
Trang mạng
lovinghut.com/tw/Loving_Hut_Location_03.htm
Giờ Mở Cửa
11:00 ~ 20:30
Đài Loan - Nantou – Cao Tun  
Địa Chỉ
No.895, Hushan Rd., Caotun Township, Nantou County 542, Taiwan
Điện Thoại
049-2300558
Trang mạng
lovinghut.com/tw/Loving_Hut_Location_05.htm
Giờ Mở Cửa
11:30 ~ 20:30
Đài Loan - Taichung – Han Kou  
Địa Chỉ
No.266, Sec. 4, Hankou Rd., North District, Taichung City 404, Taiwan
Điện Thoại
04-22358629
Trang mạng
lovinghut.com/tw/Loving_Hut_Location_10.htm
Giờ Mở Cửa
11:30 ~ 20:30
Đài Loan - Taoyuan – Huan Zhong  
Địa Chỉ
No.325, Huanjhong E. Rd., Jhongli City, Taoyuan County 320,Taiwan
Điện Thoại
03-4623500
Trang mạng
lovinghut.com/tw/Loving_Hut_Location_07.htm
Giờ Mở Cửa
11:30 ~ 20:30
Đài Loan - Taoyuan – Zhong Yuan  
Địa Chỉ
No.172, Jhongbei Rd., Jhongli City,Taoyuan County 320, Taiwan
Điện Thoại
03-456-0686 03-456-0695
Trang mạng
lovinghut.com/tw/Loving_Hut_Location_02.htm
Giờ Mở Cửa
11:30 ~ 21:00
Đài Loan - Yilan – Xin Yue  
Địa Chỉ
4F., No.6, Lane 38, Sec. 2,Minquan Rd., Yilan City,Yilan County 260, Taiwan
Điện Thoại
03-9332992
Trang mạng
lovinghut.com/tw/Loving_Hut_Location_16.htm
Giờ Mở Cửa
10:00 ~ 22:00
Đài Loan - Taipei – Tai Shan  
Địa Chỉ
No.198, Sec.2, Mingjhih Rd., Taishan Township, Taipei County 243, Taiwan
Điện Thoại
02-85315689
Trang mạng
lovinghut.com/tw/Loving_Hut_Location_08.htm
Giờ Mở Cửa
11:30 ~ 20:30
Đài Loan - Taipei – National Taiwan University  
Địa Chỉ
No.169, Sec. 2, Sinhai Rd., Da- an District , Taipei City 106, Taiwan
Điện Thoại
02-27369579
Trang mạng
lovinghut.com/tw/Loving_Hut_Location_14.htm
Giờ Mở Cửa
11:30 ~ 20:30
Đài Loan - Taipei - Guang Fu  
Địa Chỉ
No.30, Lane 280, Guangfu S. Rd.,Da-an District, Taipei City 106,Taiwan
Điện Thoại
02-27772711
Trang mạng
lovinghut.com/tw/Loving_Hut_Location_13.htm
Giờ Mở Cửa
11:30 ~ 22:30
Đài Loan - Taipei - Yuan Man  
Địa Chỉ
No.3-1, Cingdao E. Rd., Jhongjheng District, Taipei City 100, Taiwan
Điện Thoại
02-2391-3553
Trang mạng
http://www.lovinghut.com/tw/Loving_Hut_Location_17.htm
Giờ Mở Cửa
11:30 ~ 20:30
Đài Loan - Taipei - Huai Ning  
Địa Chỉ
No.44, Huaining St., Jhongjheng District, Taipei City 100, Taiwan
Điện Thoại
02-2311-9399
Trang mạng
lovinghut.com/tw/Loving_Hut_Location.htm
Giờ Mở Cửa
11:30 ~ 20:30

 
 
  ;::: Ăn Chay ::: 
ĂN CHAY và HÂM NÓNG TOÀN CẦU
CHƯƠNG TRÌNH GIA CHÁNH CHAY
DANH NHÂN TRƯỜNG CHAY
NGUỒN GỐC CAO THƯỢNG
NẤU ĂN ĐƠN GIẢN và BỔ DƯỠNG VỚI THANH HẢI VÔ THƯỢNG SƯ
NGƯỜI GIAO TIẾP VỚI THÚ VẬT
NGƯNG NGƯỢC ĐÃI THÚ VẬT
PHIM ẢNH ĐẶC SẮC
NGUỒN LIỆU TRƯỜNG CHAY
KẾT NỐI
 TRẠI THÚ KHÔNG GIẾT THÚ VẬT
 NHÀ HÀNG CHAY
Loving Hut
 NHÀ HÀNG CHAY DO HỘI VIÊN CỦA HỘI ĐIỀU HÀNH
 NHỮNG NHÀ CUNG CẤP VÀ PHÂN PHỐI THỰC PHẨM CHAY