Hội Nghị Quốc Tế Khí Hậu Thay Đổi
Hội nghị Quốc tế Khí hậu Thay đổi  SOS Hãy Hành Động: Hãy Ăn Chay Sống Xanh Cứu Địa Cầu  Sự chú ý và hành động tức thời thật quan trọng cho sự tồn tại sinh thái c…
 
Thuần chay hữu cơ cho sự thịnh vượng và cứu Địa Cầu thoát khỏi biến đổi khí hậu 22.10.2009 (1/8) Nam Dương
A climate change conference entitled “Vegan Organic for Prosperity and to Save the Planet from Climate Change” was held on October 22, 2009, in Jakarta, the capital city of Indonesia. The purpose of the conference was to raise awareness…
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Những bí ẩn về Kim Tinh (1/14) 29.08.2009
 
Lúc Khẩn Cấp Để Cứu Địa Cầu: Hội Thảo Tôi Có Thể Làm Gì?
 
Sống bằng không khí, phẩm chất Thượng Đế và cách Minh Sư giúp nhân loại - 9 tháng 2, 2011 Los Angeles, CA, Hoa Kỳ
 
Hội Nghị Quốc Tế SOS với Thanh Hải Vô Thượng Sư Hâm Nóng Toàn Cầu - 27 tháng 1, 2009 - Mông Cổ
Mông Cổ, miền đất của Bầu Trời Xanh, truyền tải không khí thần bí ẩn mình trong vùng hoang vu rộng lớn của quốc gia và tinh thần mạnh mẽ đó vẫn gia ân dân tộc này ngày nay. Đây là quố…
 
Phát hình lại SOS! Hội Thảo Quốc Tế Về Hâm Nóng Toàn Cầu, Với Vị Khách Đặc Biệt, Thanh Hải Vô Thượng Sư
Người hỏi: Ông Roland Jung (Cố vấn Sự vụ Á châu cho Đảng Dân chủ Hoa Kỳ.) Ông Roland Jung :Trước nhất, rất hân hạnh được gặp Ngài, Thanh Hải Vô Thượng Sư. Và tôi xin hỏi Ngài về v…
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Cứu vãn Địa Cầu: Tránh sản xuất thịt - Sưu tập những bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư (1/6)
With diverse flora and fauna, magnificent natural landscapes, and an ecological biosphere that supports life, this wondrous planet is our earthly home. From our animal co-inhabitants to the lush rainforests and life-giving soil, we cher…
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Tổn phí thật sự của thịt (1/6) - Sưu tập những bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư
With diverse flora and fauna, magnificent natural landscapes, and an ecological biosphere that supports life, this wondrous planet is our earthly home.From our animal co-inhabitants to the lush rainforests and life-giving soil, we che…
 
Ra mắt sách "Loài Hoang Dã Cao Quý" của Thanh Hải Vô Thượng Sư, ấn bản tiếng Đức & Pháp & "Những Chú Chó Trong Đời Tôi" tiếng Ba Lan (1/5) 18.10, 2009, Đức
After over twenty years of sharing her knowledge on how to live a balance life while pursuing a spiritual path, Supreme Master Ching Hai continues to dedicate her time and effort to uplift and enhance the life of all beings. In recent ye…
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Canh tác hữu cơ phục hồi sự cân bằng lành mạnh của Địa Cầu - Sưu tập những bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư (1/5)
With diverse flora and fauna, magnificent natural landscapes, and an ecological biosphere that supports life, this wondrous planet is our earthly home.From our animal co-inhabitants to the lush rainforests and life-giving soil, we che…
 
SOS: Hội Thảo Ngưng Hâm Nóng Toàn Cầu - 27 tháng 7, 2008 Đông Kinh, Nhật Bản
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Cứu vãn Địa Cầu chúng ta khỏi nghiệp sát - Sưu tập những bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư (1/6)
With diverse flora and fauna, magnificent natural landscapes, and an ecological biosphere that supports life, this wondrous planet is our earthly home. From our animal co-inhabitants to the lush rainforests and life-giving soil, we ch…
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Cách tốt nhất để hồi phục đa dạng sinh học của Địa Cầu (1/5) - Sưu tập những bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư
With diverse flora and fauna, magnificent natural landscapes, and an ecological biosphere that supports life, this wondrous planet is our earthly home. From our animal co-inhabitants to the lush rainforests and life-giving soil, we cherish…
 
Ăn Chay: Tạo Thiên Đàng Tại Thế và Ngưng Khí Hậu Thay Đổi - Sưu Tập Các Buổi Thảo Luận của Thanh Hải Vô Thượng Sư
Với hệ thực vật và hệ động vật, phong cảnh thiên nhiên lộng lẫy, và một sinh quyển sinh thái hỗ trợ đời sống, địa cầu kỳ diệu này là nhà của chúng ta.Từ các thú vật đồng cư đ…
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Thuần chay là cách duy nhất để duy trì Địa Cầu bền vững (1/4) - Sưu tập những bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư
With diverse flora and fauna, magnificent natural landscapes, and an ecological biosphere that supports life, this wondrous planet is our earthly home.From our animal co-inhabitants to the lush rainforests and life-giving soil, we che…
 
Thanh Hải Vô Thượng Sư Giảng Về Môi Sinh: Sống thanh đạm: Bắt đầu từ bàn ăn (1/4) - Sưu tập những bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư
With diverse flora and fauna, magnificent natural landscapes, and an ecological biosphere that supports life, this wondrous planet is our earthly home. From our animal co-inhabitants to the lush rainforests and life-giving soil, we ch…
 
Ăn Thịt Hủy Hoại Sự Sống và Gây Hại cho Địa Cầu
Với hệ thực vật và hệ động vật, phong cảnh thiên nhiên lộng lẫy, và một sinh quyển sinh thái hỗ trợ đời sống, địa cầu kỳ diệu này là nhà của chúng ta.Từ các thú vật đồng cư đ…
 
Ăn Chay: Tạo Thiên Đàng Tại Thế và Ngưng Khí Hậu Thay Đổi - Sưu Tập Các Buổi Thảo Luận của Thanh Hải Vô Thượng Sư
Với hệ thực vật và hệ động vật, phong cảnh thiên nhiên lộng lẫy, và một sinh quyển sinh thái hỗ trợ đời sống, địa cầu kỳ diệu này là nhà của chúng ta.Từ các thú vật đồng cư đ…
 
Sứ Mạng Vĩ Đại: Cứu Địa Cầu - 26 tháng 11, 2008 CA, Hoa Kỳ