GƯƠNG NGỜI SÁNG
 
William Morris: Thiết kế gia tiên phong người Anh và người cổ động lý tưởng mới về thẩm mỹ   

 
Tìm Tất Cả Chương Trình
 
Băng hình không có phụ đề
 
Phổ biến nhất
 Emmy Destinn nổi tiếng thế giới: Ca sĩ giọng kim Tiệp Khắc lừng danh
 Bà C.J. Walker – tạo vẻ đẹp từ bên trong
 Khám phá về màu sắc và chiều không gian qua nghệ thuật của Anthony Poon từ Tân Gia Ba
 Terry Fox - Người Gia Nã Đại mẫu mực với lòng quyết tâm vô ngã và hy vọng
 Khôi hài & chữ nghĩa: Kịch tác gia và thi sĩ Ái Nhĩ Lan Oscar Wilde
 Nhà điêu khắc có cảm hứng từ Thiên Đàng: Constantin Brâncuşi của La Mã
 Naomi Shemer, đệ nhất nữ danh ca Do Thái
 Du hành với nhà thơ Dame Freya Stark
 Nhà điêu khắc có cảm hứng từ Thiên Đàng: Constantin Brâncuşi của La Mã
 Bác sĩ tài ba & lưu loát Carl Linnaeus: Nhà tự nhiên học & sáng lập khoa học phân loại