Rùa biển chết mang lại sự kêu gọi thử nghiệm nước mới tại Queensland, Úc - 15 tháng 10, 2011   
 
Rùa biển chết mang lại sự kêu gọi thử nghiệm nước mới tại Queensland, Úc - 15 tháng 10, 2011  

Không bao lâu sau khi lưới đánh cá bị cấm ở Queensland, Cảng Gladstone ở Úc Đại Lợi, vì bệnh tật và số lượng khổng lồ cá bị chết trong vùng, vào ngày 10 tháng 10, 2011, cư dân địa phương kêu gọi lần nữa với chính phủ tiểu bang để thử nghiệm nước sau khi rùa biển được khám phá tử vong ngoài khơi Bãi biển Gà Tây.
.
http://www.abc.net.au/news/2011-10-10/dead-turtles-prompt-new-water-testing-calls/3459304
http://www.themorningbulletin.com.au/story/2011/09/24/rampant-red-spot-forces-ban-to-stay-fishing/

Nói rằng đây là giai đoạn tệ nhất trong một thập niên về bệnh vi khuẩn cầm thú, 7 tháng 10, 2011, các viên chức tường trình rằng gần 2.000 vịt và các chim khác đã bị chết vì vi khuẩn độc tại hồ săn bắn ở Nevada, Hoa Kỳ.

http://thealienproject.blogspot.com/2011/10/mass-animal-die-off-1900-ducks-birds-in.html
http://www.rgj.com/article/20111007/NEWS/111007035/More-than-1-900-birds-dead-from-avian-botulism-
near-Stillwater?odyssey=nav|head

Trong tường trình đặc biệt, Báo Guardian ở Anh quốc vào ngày 10 tháng 10, 2011, nêu lên cảnh cáo của các nhà khí hậu về khoảng 20.000 hồ đã thành hình và tiếp tục lớn thêm tại đáy của các sông băng trên rặng Hy Mã Lạp Sơn do hâm nóng toàn cầu, với lũ lụt bộc phát có thể ảnh hưởng tới hàng chục ngàn người.

http://www.guardian.co.uk/environment/2011/oct/10/glacier-lakes-melt-himalayas

Gửi bản này cho bạn bè