Pháp mất thu hoạch hoa dại - 31 tháng 10, 2011   
 
Pháp mất thu hoạch hoa dại - 31 tháng 10, 2011  

Trong một tường trình ngày 25 tháng 10, 2011, Bộ Môi trường của Pháp nói rằng trong tổng số 102 loại hoa dại của quốc gia, hơn 50% trong đó hiện có nguy cơ tuyệt chủng, với 7 loại có màu sắc đẹp đẽ hoàn toàn biến mất, và nguồn thực phẩm cũng có tiềm năng bị ảnh hưởng do vai trò quan trọng của hoa trong quá trình thụ phấn.

http://www.guardian.co.uk/environment/2011/oct/25/french-losing-wildflower-harvest-environment?intcmp=122
http://www.earthweek.com/2011/ew111028/ew111028c.html

Một nhóm gồm 20 nhóm bảo tồn và thực phẩm Đông Nam Á, Phi châu và Châu Mỹ La Tinh phát hành Tường trình của Công dân Toàn cầu tháng 10, 2011 về Tình trạng của GMO khi họ cảnh báo rằng vụ mùa biến đổi di truyền không gia tăng sản lượng vụ mùa thực phẩm nhưng thay vào đó cho thấy việc gia tăng sử dụng hóa chất và sự phát triển của siêu cỏ dại.

http://www.guardian.co.uk/environment/2011/oct/19/gm-crops-insecurity-superweeds-pesticides  
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2051466/Rise-GM-foods-creating-crop-spray-resistant-superweeds-
scientists-warn.html?ito=feeds-newsxml

Một nghiên cứu tiên phong bởi Hội Bảo tồn Đời sống Hoang dã được đăng vào ngày 26 tháng 10, 2011 đã tiết lộ rằng việc khoan dầu và phát triển ở Bắc cực Alaska đang gây xáo trộn hệ sinh thái mỏng manh và đặc biệt là đang gây nguy hiểm cho dân số chim di cư làm tổ.

http://news.mongabay.com/2011/1026-hance_oil_nestingbirds.html
http://green.blogs.nytimes.com/2011/10/26/arctic-predators-caught-in-the-act/
http://www.nytimes.com/slideshow/2011/10/20/science/earth/20green-arctic-predators.html

Gửi bản này cho bạn bè