Music of Love, Voice of Peace: Aulacese (Vietnamese) Composer Trịnh Công Sơn & Singer Khánh Ly    Phần 5
 
Thơ Nhạc Giai điệu thương yêu, tiếng hát hòa bình: Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn & Ca sĩ Khánh Ly   Phần 5
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
email to friend Gửi bản này cho bạn bè